”Vi ska inte vara rädda för att tala om makt”

TEXT: CATARINA THEPPER • FOTO: DANISH SAROEE

När Strategiska patient- och närståenderådet gjorde en lista över frågor de vill arbeta med hamnade trygg tolkning i topp.

– Drivkraften i allt jag gör är att stärka inflytandet för människor som inte har så mycket makt. Det är fantastiskt att få arbeta tillsammans med vården i sådana frågor, säger Angelica Frithiof, rådets ordförande.

Hon kommer ifrån en familj där det var självklart att engagera sig ideellt och arbetar idag med att utbilda den offentliga sektorn i ledarskap, bemötande och kommunikation.
– Jag är mycket intresserad av maktfrågor. Många av de viktigaste frågorna för patienter handlar om makt. Vi ska inte vara rädda för att tala om det.

Hennes egen diagnos ligger ”någonstans mellan reumatoid artrit och Bechterews sjukdom” med återkommande operationer och behov av rullstol. Även om det inte märks lever hon med ständig smärta och har schemalagt vila efter vår intervju eftersom att sitta i möten ger mer ont än vanligt.

Hjälpen som du vill ge kanske inte är den som patienten vill ha?

– Jag har en stor inre kärna av glädje – det är min räddning. Sett utifrån kanske man inte skulle beskriva min hälsa som bra. Men jag tycker att livet är härligt. Det är mycket intressantare att prata om välbefinnande än hälsa, för då rör man sig på det individuella planet. Vad får just dig att må bra, säger hon. Angelica Frithiof har lång erfarenhet av att arbeta med patientinflytandefrågor. Att tacka ja till ordförandeposten i Karolinskas Strategiska patient- och närståenderåd var mer eller mindre en självklarhet. Nu har rådet funnits i nästan ett år och har samlat ihop frågor som de vill arbeta med och prioriterat bland dem.

Överst på listan hamnade trygg tolkservice.
– Det berör dem som är extra utsatta i vården, så det känns otroligt angeläget. Trygg tolkning handlar förstås inte bara om Karolinska, utan hela vårdsverige, men kanske kan vi genomföra ett projekt här som kan bli en modell för resten av landet.

Hur ska man beskriva Strategiska Patient- och närståenderådet?
– Vi är en remissinstans till ledningen, men vi kan också ta egna initiativ i frågor som berör hela sjukhuset och som kan skapa bättre förutsättningar för patient och närstående

Tror ni att ni kan göra någon skillnad?
–Ja, alltså, om vi inte kan göra någon skillnad ska vi inte ha det kvar! Så tror jag alla i rådet känner. Det här ska inte bara vara läpparnas bekännelse. Vi ska sätta en egen agenda men också påverka det som sker på sjukhuset.

Vem har formulerat problemet och vem har tolkningsföreträde?

Har ni fått något uppdrag av sjukhusledningen?
– Vi deltar i en utredning om besökstider, en fråga som hittills har varit hårt styrd av medarbetare. Som i mycket annat när det gäller patientfrågor tycker jag att man måste se till vem som gagnas. Vem har formulerat problemet och vem har tolkningsföreträde?

Det här kan ju vara jobbigt att höra. Många söker sig till vården för att man vill hjälpa människor. Hur tänker du kring det?
– Hjälpen som du vill ge kanske inte är den som patienten vill ha? Visst blir det provocerade när vi har olika uppfattningar om vad som är kvalitet. Det är mänskligt. Fast jag är helt övertygad om att det är roligare att arbeta i en verksamhet som genomför förbättringsåtgärder i ”kundens” anda. Det handlar om ledarskap; att chefen ger mandat att arbeta med de här frågorna.

ANGELICA FRITHIOF

  • har skrivit boken Beredd på operation, som är en handbok för patienter.
  • är utbildad i samtalsmetodik med narrativ inriktning, en australiensisk metod som stärker individen genom att lyfta fram det positiva i den egna berättelsen.
  • har en fil. kand inom humaniora
  • har arbetat för Reumatikerföreningen i Stockholm

Du kanske också är nyfiken på att läsa:

Bättre omvårdnad vid akut förvirring

Om patienter som har ökad risk att drabbas av förvirring identifieras snabbt, kan rätt omvårdnad minska lidande, oro och komplikationer. Risken att drabbas är större för vissa patientgrupper och typer av ingrepp och både inom tema Hjärta och Kärl och tema Åldrande som finns stora patientgrupper som har risk att drabbas.

Liv efter döden för Karolinskas plasthandskar

Ett liv efter döden för engångshandskar, är det möjligt? Absolut! Det visar ett nyligen avslutat projekt där Karolinskas plasthandskar blivit mattor. Men det finns mer att göra för miljön. Det stod klart när sjukhusets miljöavdelning nyligen höll stormöte på temat cirkulär ekonomi och effektiv resurshantering.

Cathrin Hällström

Vad är intensivvård?

I intensivvården tar vi hand om de mest kritiskt sjuka patienterna. Att få arbeta med människor som är svårt sjuka är en ynnest, och det ger en ökad förståelse för livets skörhet, säger biträdande överläkare Cathrin Hällström.

Superstjärnans idéer lever kvar – 199 år senare

Att tvätta händerna mellan varje patient har inte alltid varit självklart i vården. Lika lite som rena lakan, diskade bestick och frisk luft. Men den 12 maj för 199 år sedan föddes Florence Nightingale, och gjorde rent hus med sjukvården. Något som satt spår i både vård och forskning, än i dag.

LIVSVIKTIGT ROLLSPEL I KATASTROFLÄGE

Det sprakar till i kommunikationsradion Rakel på Intensivakuten i Solna. Regionen rapporterar om explosioner på Stockholms central. Minuter senare kommer de första patienterna till akuten. De första av många, allt inom ramen för övningen Surge Capacity, som hölls den 9 april i Solna.

INTENSIVENS MEDARBETARE I NÄRBILD

FILM. Intensivvården på Karolinska spänner över många yrken och roller. Här möter du några av alla våra intensivvårdsmedarbetare, för en insyn i vad de gör på jobbet!