”Vi ska inte vara rädda för att tala om makt”

TEXT: CATARINA THEPPER • FOTO: DANISH SAROEE

När Strategiska patient- och närståenderådet gjorde en lista över frågor de vill arbeta med hamnade trygg tolkning i topp.

– Drivkraften i allt jag gör är att stärka inflytandet för människor som inte har så mycket makt. Det är fantastiskt att få arbeta tillsammans med vården i sådana frågor, säger Angelica Frithiof, rådets ordförande.

Hon kommer ifrån en familj där det var självklart att engagera sig ideellt och arbetar idag med att utbilda den offentliga sektorn i ledarskap, bemötande och kommunikation.
– Jag är mycket intresserad av maktfrågor. Många av de viktigaste frågorna för patienter handlar om makt. Vi ska inte vara rädda för att tala om det.

Hennes egen diagnos ligger ”någonstans mellan reumatoid artrit och Bechterews sjukdom” med återkommande operationer och behov av rullstol. Även om det inte märks lever hon med ständig smärta och har schemalagt vila efter vår intervju eftersom att sitta i möten ger mer ont än vanligt.

Hjälpen som du vill ge kanske inte är den som patienten vill ha?

– Jag har en stor inre kärna av glädje – det är min räddning. Sett utifrån kanske man inte skulle beskriva min hälsa som bra. Men jag tycker att livet är härligt. Det är mycket intressantare att prata om välbefinnande än hälsa, för då rör man sig på det individuella planet. Vad får just dig att må bra, säger hon. Angelica Frithiof har lång erfarenhet av att arbeta med patientinflytandefrågor. Att tacka ja till ordförandeposten i Karolinskas Strategiska patient- och närståenderåd var mer eller mindre en självklarhet. Nu har rådet funnits i nästan ett år och har samlat ihop frågor som de vill arbeta med och prioriterat bland dem.

Överst på listan hamnade trygg tolkservice.
– Det berör dem som är extra utsatta i vården, så det känns otroligt angeläget. Trygg tolkning handlar förstås inte bara om Karolinska, utan hela vårdsverige, men kanske kan vi genomföra ett projekt här som kan bli en modell för resten av landet.

Hur ska man beskriva Strategiska Patient- och närståenderådet?
– Vi är en remissinstans till ledningen, men vi kan också ta egna initiativ i frågor som berör hela sjukhuset och som kan skapa bättre förutsättningar för patient och närstående

Tror ni att ni kan göra någon skillnad?
–Ja, alltså, om vi inte kan göra någon skillnad ska vi inte ha det kvar! Så tror jag alla i rådet känner. Det här ska inte bara vara läpparnas bekännelse. Vi ska sätta en egen agenda men också påverka det som sker på sjukhuset.

Vem har formulerat problemet och vem har tolkningsföreträde?

Har ni fått något uppdrag av sjukhusledningen?
– Vi deltar i en utredning om besökstider, en fråga som hittills har varit hårt styrd av medarbetare. Som i mycket annat när det gäller patientfrågor tycker jag att man måste se till vem som gagnas. Vem har formulerat problemet och vem har tolkningsföreträde?

Det här kan ju vara jobbigt att höra. Många söker sig till vården för att man vill hjälpa människor. Hur tänker du kring det?
– Hjälpen som du vill ge kanske inte är den som patienten vill ha? Visst blir det provocerade när vi har olika uppfattningar om vad som är kvalitet. Det är mänskligt. Fast jag är helt övertygad om att det är roligare att arbeta i en verksamhet som genomför förbättringsåtgärder i ”kundens” anda. Det handlar om ledarskap; att chefen ger mandat att arbeta med de här frågorna.

ANGELICA FRITHIOF

  • har skrivit boken Beredd på operation, som är en handbok för patienter.
  • är utbildad i samtalsmetodik med narrativ inriktning, en australiensisk metod som stärker individen genom att lyfta fram det positiva i den egna berättelsen.
  • har en fil. kand inom humaniora
  • har arbetat för Reumatikerföreningen i Stockholm

Du kanske också är nyfiken på att läsa:

LIVSVIKTIGT ROLLSPEL I KATASTROFLÄGE

Det sprakar till i kommunikationsradion Rakel på Intensivakuten i Solna. Regionen rapporterar om explosioner på Stockholms central. Minuter senare kommer de första patienterna till akuten. De första av många, allt inom ramen för övningen Surge Capacity, som hölls den 9 april i Solna.

INTENSIVENS MEDARBETARE I NÄRBILD

FILM. Intensivvården på Karolinska spänner över många yrken och roller. Här möter du några av alla våra intensivvårdsmedarbetare, för en insyn i vad de gör på jobbet!

Smart diagnostik på intensiven

Chansen att överleva de första kritiska timmarna efter en svår olycka är idag större än någonsin. Därför ökar intensivvårdens betydelse, menar professor Anders Oldner.

Hon är tryggheten inför förlossningen

Att vara utlämnad och maktlös under förlossningen är skräcken för många gravida. En långvarig kontakt med en barnmorska kan göra stor skillnad, vilket Min barnmorska på Karolinska Huddinge har tagit fasta på.

Ny strålbehandling skonar hjärtat

En strålbehandling anpassad till patientens andetag. Det är en av de nya möjligheterna när Karolinskas strålbehandling flyttar till sitt nya hus på Anna Steckséns gata 41.

Medicinpumpen – vår mest använda pryl

Under vinjetten Min pryl visar medarbetarna upp en uppskattad pryl på jobbet. Här berättar intensivvårdssjuksköterskan Love Andreasson om sin bästa pryl, som finns i tusental på Karolinska.