Cathrin Hällström

Vad är intensivvård?

23 maj, 2019

Ämnen i artikeln

TEXT: SUSANNA SKÖLD • FOTO: ERIK CRONBERG

I intensivvården vi tar hand om de mest kritiskt sjuka patienterna på sjukhuset. Att få arbeta med människor som är svårt sjuka är en ynnest, och det ger en ökad förståelse för livets skörhet, säger biträdande överläkare Cathrin Hällström.

Vad är intensivvård?

– Intensivvård är den vård där vi tar hand om de mest kritiskt sjuka patienterna på sjukhuset. En del kommer direkt från akutmottagningen medan andra kan vara patienter som har försämrats under tiden de vårdats på en vårdavdelning.

Vilken typ av vård får patienterna på intensivvården?

– På intensivvårdsavdelningen får man mer avancerad vård än på en vårdavdelning. Det kan till exempel handla om att patienten behöver en ökad övervakningsnivå, mediciner för att höja blodtrycket, hjälp med respiratorvård eller en kontinuerlig dialys för njursvikt eller leversvikt.

Får man komma på besök som anhörig?

– Anhöriga är alltid välkomna, de får vara här dygnet runt. Vi tycker det är väldigt viktigt med deras närvaro på avdelningen.

Hur skulle du säga att en vanlig dag ser ut på intensivvårdsavdelningen?

– En vanlig dag kan vara ganska oförutsägbar med nya patienter som kommer eller att de patienter vi har plötsligt blir sämre. I vanliga fall börjar dagen med rapport från nattjouren. Sedan följer undersökning av patienterna, rondarbete och möte med konsulter och ansvariga läkare från vårdavdelningen. Patienterna som vårdas på intensivvårdsavdelningen har alltid en annan läkare från den vårdavdelning de blivit inlagda på som ansvarar för dem. Under dagen sker sedan en kontinuerlig bedömning av patienternas tillstånd, vi kan behöva lägga in centrala venkatetrar, artärnålar eller intubera någon patient. Dagen slutar med en överrapportering till den jour som kommer och går på sitt pass.

Vad är det bästa med att jobba på intensivvårdsavdelningen?

– Det är egentligen tre saker. För det första är det en ynnest att få arbeta med människor som är kritiskt sjuka eftersom det ger en ökad förståelse för livets skörhet. Det andra är att vi alltid jobbar i team runt patienten med både läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och kuratorer. Men det är också att man har daglig kontakt med läkarkollegor från andra specialiteter – vilket gör att man får en ”gratis” kontinuerlig medicinsk vidareutbildning.

Du kanske också är nyfiken på att läsa:

Bättre omvårdnad vid akut förvirring

Om patienter som har ökad risk att drabbas av förvirring identifieras snabbt, kan rätt omvårdnad minska lidande, oro och komplikationer. Risken att drabbas är större för vissa patientgrupper och typer av ingrepp och både inom tema Hjärta och Kärl och tema Åldrande som finns stora patientgrupper som har risk att drabbas.

Liv efter döden för Karolinskas plasthandskar

Ett liv efter döden för engångshandskar, är det möjligt? Absolut! Det visar ett nyligen avslutat projekt där Karolinskas plasthandskar blivit mattor. Men det finns mer att göra för miljön. Det stod klart när sjukhusets miljöavdelning nyligen höll stormöte på temat cirkulär ekonomi och effektiv resurshantering.

Superstjärnans idéer lever kvar – 199 år senare

Att tvätta händerna mellan varje patient har inte alltid varit självklart i vården. Lika lite som rena lakan, diskade bestick och frisk luft. Men den 12 maj för 199 år sedan föddes Florence Nightingale, och gjorde rent hus med sjukvården. Något som satt spår i både vård och forskning, än i dag.

LIVSVIKTIGT ROLLSPEL I KATASTROFLÄGE

Det sprakar till i kommunikationsradion Rakel på Intensivakuten i Solna. Regionen rapporterar om explosioner på Stockholms central. Minuter senare kommer de första patienterna till akuten. De första av många, allt inom ramen för övningen Surge Capacity, som hölls den 9 april i Solna.

INTENSIVENS MEDARBETARE I NÄRBILD

FILM. Intensivvården på Karolinska spänner över många yrken och roller. Här möter du några av alla våra intensivvårdsmedarbetare, för en insyn i vad de gör på jobbet!

Smart diagnostik på intensiven

Chansen att överleva de första kritiska timmarna efter en svår olycka är idag större än någonsin. Därför ökar intensivvårdens betydelse, menar professor Anders Oldner.