Cathrin Hällström

Vad är intensivvård?

23 maj, 2019

Ämnen i artikeln

TEXT: SUSANNA SKÖLD • FOTO: ERIK CRONBERG

I intensivvården vi tar hand om de mest kritiskt sjuka patienterna på sjukhuset. Att få arbeta med människor som är svårt sjuka är en ynnest, och det ger en ökad förståelse för livets skörhet, säger biträdande överläkare Cathrin Hällström.

Vad är intensivvård?

– Intensivvård är den vård där vi tar hand om de mest kritiskt sjuka patienterna på sjukhuset. En del kommer direkt från akutmottagningen medan andra kan vara patienter som har försämrats under tiden de vårdats på en vårdavdelning.

Vilken typ av vård får patienterna på intensivvården?

– På intensivvårdsavdelningen får man mer avancerad vård än på en vårdavdelning. Det kan till exempel handla om att patienten behöver en ökad övervakningsnivå, mediciner för att höja blodtrycket, hjälp med respiratorvård eller en kontinuerlig dialys för njursvikt eller leversvikt.

Får man komma på besök som anhörig?

– Anhöriga är alltid välkomna, de får vara här dygnet runt. Vi tycker det är väldigt viktigt med deras närvaro på avdelningen.

Hur skulle du säga att en vanlig dag ser ut på intensivvårdsavdelningen?

– En vanlig dag kan vara ganska oförutsägbar med nya patienter som kommer eller att de patienter vi har plötsligt blir sämre. I vanliga fall börjar dagen med rapport från nattjouren. Sedan följer undersökning av patienterna, rondarbete och möte med konsulter och ansvariga läkare från vårdavdelningen. Patienterna som vårdas på intensivvårdsavdelningen har alltid en annan läkare från den vårdavdelning de blivit inlagda på som ansvarar för dem. Under dagen sker sedan en kontinuerlig bedömning av patienternas tillstånd, vi kan behöva lägga in centrala venkatetrar, artärnålar eller intubera någon patient. Dagen slutar med en överrapportering till den jour som kommer och går på sitt pass.

Vad är det bästa med att jobba på intensivvårdsavdelningen?

– Det är egentligen tre saker. För det första är det en ynnest att få arbeta med människor som är kritiskt sjuka eftersom det ger en ökad förståelse för livets skörhet. Det andra är att vi alltid jobbar i team runt patienten med både läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och kuratorer. Men det är också att man har daglig kontakt med läkarkollegor från andra specialiteter – vilket gör att man får en ”gratis” kontinuerlig medicinsk vidareutbildning.

Du kanske också är nyfiken på att läsa:

AI – vägen mot att hitta prostatacancer via screening

Ett nationellt screeningprogram för prostatacancer, på samma sätt som för bröst- och livmoderhalscancer – skulle rädda tusentals liv. Men kunskaperna är ännu inte tillräckliga, något som ett forskningsprojekt på Karolinska vill ändra på, och där röntgenläkarna får hjälp av artificiell intelligens.

Magnus Dalén

Vad är en minimalinvasiv hjärtoperation?

Det innebär att operationen görs med minsta möjliga trauma för patienten, till exempel små snitt vid operation av hjärtklaffar istället för att öppna hela bröstbenet. Med minimalinvasiva metoder finns många potentiella fördelar.

Laserbehandling av hjärntumör

En laserbehandling av en patient med hjärntumör har nu genomförts för första gången på Karolinska och i Norden. Patienten genomgick ingreppet utan besvär och kunde åka hem dagen efter behandlingen med endast ett stygn över insticksstället.