SÅ BLIR GREJERNA STERILA 

28 januari, 2020

Ämnen i artikeln

TEXT OCH FOTO: CARIN TELLSTRÖM

Dygnet runt, året runt förser sterilanläggningen i Solna hela sjukhusets operationsverksamhet med sterila instrument. Kmagasin tog en titt bakom kulisserna – på en omständlig process.

13 000 operationsgaller och särpackade instrument passerar varje månad genom sterilflödet på Karolinska i Solna. Sedan den nya sjukhusbyggnaden stod klar 2016 finns här en av Sveriges modernaste sterilanläggningar.

Sterilflödet går ut på att husera sterilenheten på en enda plats i sjukhuset. Tidigare, i den gamla sjukhusbyggnaden i Solna, fanns separata sterilenheter på avdelningarna, liksom en större enhet för centraloperations behov.

Sterilflödescykeln börjar med att robotvagnar förser sterilenheten med använda instrument från operationer runtom på sjukhuset. Väl på Sterilanläggningen tvättas och sterilbehandlas instrumenten. Processen är noggrann, med början i försköljen, via ultraljudsbadet och diskdesinfektorn som gör godset höggradigt rent, till manuell granskning av två par ögon, och packning av hela operationsgaller, och slutligen sterilisering i autoklaven. 

Genom hela processen finns spårbarhet på samtliga instrument, allt för att kunna se exakt var i processen instrumenten befinner sig.

Flödet innebär också att opererande verksamheter beställer det de behöver till operationerna, och får instrumenten framkörda till sin operationssal från det centrala förrådet. Det vill säga just-in-time-principen, JIT, som är en viktig del av sterilflödet.

Under 2019 gjordes ett omfattande förbättringsarbete med målet att fullt ut nå målsättningarna kring kvalitet och leveranssäkerhet. Bland annat utökades sterilförrådets yta, liksom maskinparkens, och insatser gjordes för att cyklerna i sterilprocessen skulle kunna kortas.

Sterilprocessen avlastar de opererande verksamheterna, som tidigare gjorde delar av den sterila processen själva.

SKRIV RUBRIK

Fakta sterilprocessen:

1) Förskölj som sköljer bort synlig smuts från instrumenten.

2) Ultraljudsbad som skakar loss små partiklar med hjälp av ultraljudsvågor, det vill säga små mikroskopiska bubblor som slår emot instrumenten och gör att smuts försvinner.

3) Diskdesinfektor som gör instrumenten höggradigt rena.

4) Instrumenten genomgår sedan en dubbelkontroll, av två par ögon, då instrumenten dels kollas av så att de är rena, dels att operationsgallren är kompletta, innan de läggs i emballage för att sedan sterileras.

5) De emballerade operationsgallren, liksom extrainstrument, körs genom autoklaven, där ånga kommer åt instrumenten överallt och ger dem en ytsterilisering.

6) Därefter går de emballerade gallren till förrådet. När ett operationslag har en ny operation på lut, akut liksom planerad, läggs en beställning, varefter en AGV-robot kommer och hämtar rätt operationsgaller och kör dem till operationslaget på avdelningen.

7) Ett operationsgaller är ett set med typiska instrument som operationspersonalen behöver för en bestämd typ av operation. Det finns väldigt många olika typer av galler beroende på vilka operationsingrepp som ska utföras.

Spana in filmen här nedanför, hur det går till! 

Ämnen i artikeln

Du kanske också är nyfiken på att läsa:

Flyttblogg #3 Huddinge

Flyttblogg #3 Huddinge

FLYTTBLOGG. Nu närmar sig flytten. Allt från operationssalar till vilosoffor testas samvetsgrant inför vardagen i de nya lokalerna.

Jakten på epilepsins epicentrum

Jakten på epilepsins epicentrum

Nordens första robotassisterade steroEEG-inplatation har utförts på Karolinska. Tekniken öppnar dörren för att operera dubbelt så många patienter med svår epilepsi.

Poppis 1800-talssystem i supermodernt hus

Poppis 1800-talssystem i supermodernt hus

Vad har 1800-talets Prag för likheter med nya sjukhusbyggnaden i Solna? Svar: ett omfattande och mycket uppskattat rörpostsystem! Men vad har egentligen ett gammaldags kommunikationssystem som rörpost för roll på moderna sjukhus som Karolinska Universitetssjukhuset, vars båda sajter i Huddinge och Solna har begåvats med systemet?

En ljuskrona med en särskild historia

En ljuskrona med en särskild historia

Ett av de första synliga konstverken i nya O-huset i Huddinge är en ljuskrona i glas.
– Den ska lysa dygnet runt som en symbol för kärlek som aldrig slocknar, säger konstnären, Snezana Vucetic Bohm.

3 frågor till: Teamet runt patienten vid kärlkirurgi

3 frågor till: Teamet runt patienten vid kärlkirurgi

På Tema Hjärta och Kärl, plan 11 i Solna, står perifera kärlsjukdomar i fokus. Som ”fönstertittarsjukan” det vill säga nedsatt cirkulation i benen, och aorta-aneurysm. Kärlen som opereras här finns alla utanför hjärtat och hjärnan. Inom patientområdet arbetar bland andra läkare/kärlkirurger, sjuksköterskor och sjukgymnaster.