Patienter får mer att säga till om på Karolinska

TEXT: CATARINA THEPPER • ILLUSTRATION: NINA BÄCKSTRÖM

Nu finns det patient- och närståenderepresentanter på flera nivåer där beslut fattas på sjukhuset. – Men viktigast för patienters inflytande är fortfarande det som händer i mötet mellan vård och patient varje dag, säger Anna Schandl, chefsjuksköterska på staben Kvalitet och Patientsäkerhet.

Det pågår flera projekt på Karolinska som handlar om att involvera patienter mer i den egna vården. Ett av dem handlar om PROM, patientrapporterade utfallsmått, vilket betyder att patienter själva bidrar med att skatta sin funktion, livskvalitet och eventuella symtom. Det innebär att tiden mellan vårdbesöken också kan bli användbar.

Anna Schandl

– Det finns många fördelar. Om patienter kan rapportera in sina besvär inför ett vårdbesök kan läkaren eller sjuksköterskan ta upp dem när de träffas. Då får patienterna möjlighet att lyfta saker som är viktiga för dem och mötet blir förhoppningsvis mer effektivt, säger Anna Schandl.

Staben för Kvalitet och patientsäkerhet arbetar med att ta fram en form och en struktur för hur Karolinska kan arbeta med PROM på ett systematiskt sätt.

– Framför allt behöver vi i vården bli bra inte bara på att mäta, utan också på att agera på det som patienterna rapporterar in, det vill säga ta hand om ett inrapporterat problem och erbjuda rätt åtgärd, säger Anna Schandl.
Patienter har även fått ett mer formellt inflytande i vården på Karolinska idag. Det finns patient- och närståenderepresentanter på flera ställen i Karolinskas verksamhetsmodell. Varje patientflödesgrupp har en eller flera, vilket betyder att de sitter med vid det beslutande bordet i det forum som ligger allra närmast vårdgolvets vardag.

Flera av initiativen har blivit forskningsprojekt

– Att vänja sig vid det här har nog varit en resa för alla. Som patient eller närstående måste du lära dig mycket om hur vården fungerar för att hänga med i diskussionerna och våga höja rösten. Samtidigt är det viktigt att vi bidrar till ledningsgruppens arbete. Med tiden känner man sig tryggare och kan delta mer praktiskt, säger Eskil Degsell, som är närståenderepresentant i flödet för sjukhuset. Även på ett nationellt plan har deras arbete väckt intresse.

Flera av initiativen har blivit forskningsprojekt och drivs tillsammans med Karolinska Institutet. Fem av dessa projekt beviljats anslag från Cancerfonden, Regionalt Cancercentrum, Forte och Vetenskapsrådet på totalt 28,8 miljoner.

Eskil Degsell

– Jag tror att patienter och närstående kan vara bra katalysatorer. Förslag som sjukvården kanske inte prioriterat kommer upp på patienters och närståendes önskelista och blir faktiskt av, säger Eskil Degsell.

Strategiska patient- och närståenderådet är ett forum som ska ta tillvara patienters intressen på en mer övergripande nivå. Det är tio personer som är rådgivande till sjukhusledningen och kan driva egna frågor som handlar om alla patienters situation på sjukhuset. Dessutom har en resursgrupp bildats under 2018 där vem som helst kan ingå som vill vara med och utveckla vården på Karolinska.

– I resursgruppen kan man vara med om man har ett intresse för att utvärdera projekt där vi behöver medborgarperspektiv. Just nu ingår ett 30-tal personer, men vi vill att de blir många fler, säger Jonas Appelberg, kommunikatör på staben för Kvalitet och Patientsäkerhet.

En plats att mötas på

Vårdforum i Karolinskas huvudentré på Eugeniavägen 3 kan ge kunskap och vägledning i vårdfrågor, men också råd om vilken hjälp man kan få av samhället i övrigt.

Du kanske också är nyfiken på att läsa:

LIVSVIKTIGT ROLLSPEL I KATASTROFLÄGE

Det sprakar till i kommunikationsradion Rakel på Intensivakuten i Solna. Regionen rapporterar om explosioner på Stockholms central. Minuter senare kommer de första patienterna till akuten. De första av många, allt inom ramen för övningen Surge Capacity, som hölls den 9 april i Solna.

INTENSIVENS MEDARBETARE I NÄRBILD

FILM. Intensivvården på Karolinska spänner över många yrken och roller. Här möter du några av alla våra intensivvårdsmedarbetare, för en insyn i vad de gör på jobbet!

Smart diagnostik på intensiven

Chansen att överleva de första kritiska timmarna efter en svår olycka är idag större än någonsin. Därför ökar intensivvårdens betydelse, menar professor Anders Oldner.

Hon är tryggheten inför förlossningen

Att vara utlämnad och maktlös under förlossningen är skräcken för många gravida. En långvarig kontakt med en barnmorska kan göra stor skillnad, vilket Min barnmorska på Karolinska Huddinge har tagit fasta på.

Ny strålbehandling skonar hjärtat

En strålbehandling anpassad till patientens andetag. Det är en av de nya möjligheterna när Karolinskas strålbehandling flyttar till sitt nya hus på Anna Steckséns gata 41.

Medicinpumpen – vår mest använda pryl

Under vinjetten Min pryl visar medarbetarna upp en uppskattad pryl på jobbet. Här berättar intensivvårdssjuksköterskan Love Andreasson om sin bästa pryl, som finns i tusental på Karolinska.