Öppen lösning för öppenvården

18 april, 2018

Ämnen i artikeln

TEXT: DAVID GROSSMAN • FOTO: JENNIFER GLANS

Med den stora flytten av öppen- och dagvård till nya lokaler på Eugeniavägen 3 får personal och patienter möta en ny miljö anpassad till ett nytt sätt att arbeta.
– Det kommer att bli mindre spring mellan olika avdelningar, säger Annelie Liljegren som varit med och arbetat med projektet i tio års tid.

Att det är öppenvård som ska bedrivas på Eugeniavägen 3 är fullkomligt glasklart redan när man träder in genom entrén. Här möts man av en öppen känsla som känns mer modernt hotell och konferensanläggning än sjukhusmiljö. Det är ljust, det är luftigt och det är inte minst vackert med olika träslag som alla har sina ursprung i Skandinavien. Längs med sidorna ligger kassa, reception och på samma plan en foodcourt med bar, självservering och en restaurang med öppen kökslösning.

Besökarna möts även av en stor väggmålning, ”Stenbrottet” av konstnären Andreas Eriksson. Den 11 meter höga och 6,5 meter breda målningen är en naturlig blickpunkt i entréhallen och ett sorts signaturverk för hela sjukhuset.

– Varje gång jag betraktar den ser jag nya saker. Målningen har inslag som ger hopp och ljus, men det finns även mer mörka inslag. Precis så som det är för människor som kommer till ett sjukhus, säger Annelie Liljegren, överläkare, sakkunnig och ansvarig för patientflytt till de nya sjukhusbyggnaderna.

Annelie Liljegren, överläkare, sakkunnig och ansvarig för patientflytt till de nya sjukhusbyggnaderna, tycker att öppenvårdsdelen av sjukhuset blev bättre än förväntat. Foto: Jennifer Glans

Vid den stora flytten, den 23 april ska i princip alla öppenvårdsmottagningar in i fastigheten. Dagen D som Annelie Liljegren har haft framför ögonen ända sedan 2008 då hon kom in i planeringen av Nya Karolinska Solna.

Det har förstås varit otaliga turer och mängder av diskussioner kring alla detaljer, men nu när hon ser resultatet och samtidigt känner pirret inför öppnandet säger hon att det motsvarar hennes förväntningar.

– Det blev till och med finare än jag föreställde mig, och min förhoppning är att patienter och anhöriga som kommer hit upplever den känsla av ro som platsen andas. Här finns platser dit du kan söka dig för att skingra jobbiga tankar.

Innan flytten är de flesta av förberedelserna är gjorda för att övergången ska ske så smidigt som möjligt. Fram till den 22 april flyttas utrustningen successivt över till de nya lokalerna. Avdelningarna har dragit ner på antalet besök för att göra det möjligt och det blir även en mjukstart vid öppningen med cirka 1 500 patientbesök mot normalt runt 2 000.

– Självklart kommer de vara saker som inte fungerar men förberedelserna har varit extremt noga och det gäller även IT-systemet som är testkört ett antal gånger, säger Annelie Liljegren.

En öppen och ljus känsla är det som möter besökarna i foajén till mottagningarna. Väggmålning, ”Stenbrottet” av konstnären Andreas Eriksson är centralt placerad och väcker känslor.

De första dagarna kommer det finnas extra personal på plats inne i foajén för att leda besökare rätt. Det kan säkert behövas eftersom skyltningen inte är den som man är van vid från sjukhus. Här är inga tavlor och skyltar där det står hjärtmottagning, öron, endokrinologi och så vidare. Nu är det bokstavs- och sifferkombinationer som ska leda rätt. Det finns förstås en tanke bakom detta. Verksamheten på öppenvården ska lika lite som i den övriga vården på Nya Karolinska Solna gå i den gamla formen där vården delas upp efter olika specialiteter. Nu är verksamheten värdebaserad och uppdelad i olika teman, lokalerna i öppenvården ska spegla det och för bästa flexibilitet ska även lokaler kunna byta funktion efter behov. I princip alla mottagningar i fastigheten är byggda i samma form.

Hur kommer då patienterna uppleva förändringen?

– Det blir enklare och mer bekvämt, säger Annelie Liljegren. En patient med prostatacancer som förut behövde träffa en onkolog på ett ställe och en urolog på en annan mottagning får nu dessa kontakter samlade på samma plats och vid samma tillfälle. Det sparar inte bara tid utan även leder även till bättre kvalitet på vården, menar Annelie Liljegren.

Miljön ska även uppmuntra till mer forskning där synergierna finns mellan olika discipliner som möts. Här finns även mycket patientdata att använda till klinisk forskning för att ta fram bättre metoder och läkemedel.

Denna, liksom tidigare flyttar till nya lokaler, har förstås diskuterats under lång tid och väckt många frågor och även kritik från personalen.

– Det finns som jag ser det ingen svart eller vit bild. Vissa ser det som onödigt och att det är jobbigt att flytta, andra, inte minst yngre, upplever förändringen som görs i linje med det man lärt sig på utbildningen.

– Men, tillägger Annelie Liljegren, det kommer ta tid innan allt sätter sig. Det är som att du flyttar in ett kollektiv där du ska dela kök och badrum med nya människor. Jag tror att det kommer ta fem år innan vi på allvar kan mäta effekterna av förändringen.

Förhoppningarna med den nya samlade öppenvården är att öka dagvården ännu ett snäpp och på så sätt minska behovet av vårdplatser.

– Blickar vi längre fram i tiden tror jag att det blir färre patienter som överhuvudtaget behöver ta sig till sjukhus, viss diagnostik och uppföljning kommer kunna ske via digitala verktyg. Den utvecklingen påskyndas av resistensproblematiken, det är på sjukhus riskerna är som störst att drabbas av infektioner, säger Annelie Liljegren.

FAKTA

Flytten av öppenvården till Eugeniavägen 3 är det första av fyra flyttpaket till det nya sjukhusområdet som ska genomföras under 2018.

Vårens datum för flytt:
Flyttpaket 1, öppenvård inom olika specialiteter samt viss slutenvård flyttar den 22 april.
Flyttpaket 2, delar av cancerverksamheten, flyttar den 13 maj.

Flyttar under hösten:
Flyttpaket 3 – neuroverksamheten
Flyttpaket 4 – akutmottagningen för vuxna, dvs den nya intensivakuten, operation, intensivvård resterande vårdavdelningar samt förlossningen

Patienter som ska göra besök i öppenvården efter den 22 april har fått instruktioner hemskickade där det står beskrivet hur man tar sig till rätt adress och avdelning.

Du kanske också är nyfiken på att läsa:

Cancer i tredje generationen

När Anita Wanngren fick veta att hon hade bröstcancer hade hennes mamma och mormor redan dött av samma sjukdom. Snart fann hon sig i samtal med släktingar hon inte träffat på många år för att ge ett jobbigt besked.

Nytt uppdrag för avancerad barnkirurgi

Karolinska Universitetssjukhuset har fått rikssjukvårdsuppdraget att utföra vissa typer av barn- och ungdomskirurgi. För sjukhuset innebär det ett tillskott på 40–50 patienter per år och ett ansvar att driva och utveckla vården inom patientgrupperna vidare.

Att vårdas på sitt arbete

I 17 år hade Helena arbetat med cancerpatienter när hon plötsligt befann sig i en ny situation – hon blev själv cancerpatient. Med diagnosen kom flera funderingar. Skulle hon kunna ta emot hjälpen som hon gett andra, och möta kollegor i rollen som patient?

Lyssna på neopodden

Nu startar Neopodden från Karolinska universitetssjukhuset – Sveriges första poddserie om sjuka nyfödda och för tidigt födda barn. Här möter vi olika perspektiv från såväl föräldrar som personal.

Minskat blodbehov vid ny lever

Från i snitt åtta blodpåsar per operation, till en. Dessutom både friskare patienter, mindre komplikationer och snabbare hemgång. Det är en utveckling som transplantationsenheten på Karolinska kan summera.

Forskning som förändrar livet för ryggmärgspatienter

Inom en rimlig framtid kommer det att finnas antingen läkemedel, eller en kombination av läkemedel och avancerad kirurgi, som kan ge ryggmärgsskadade patienter ett mer positivt läge, menar läkaren och forskaren Mikael Svensson.