KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS MAGASIN är en medicinsk tidskrift som produceras av Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med Intellecta Corporate. Magasinet ges ut av Karolinska Universitetssjukhusets kommunikationsavdelning.

Redaktör:
Susanne Bergqvist

 Ansvarig utgivare:
Anne-Charlotte Knutsson

Karolinska Universitetssjukhuset
Kommunikationsavdelningen
171 76 Stockholm
08-517 700 00, 08-517 704 73
www.karolinska.se

Har du tips, frågor eller synpunkter?
Vill du stå med på vår mailinglista?
Skriv till: kmagasin@karolinska.se