Nya numret

Åldrande och demens

Välkommen till vårt tema om Åldrande och demens: Här tar vi ett grepp om något som berör oss alla. Vi blir allt äldre och vi blir allt friskare. Samtidigt får alltfler demens och allt fler får tidig diagnos av Alzheimers sjukdom eller annan demenssjukdom. En orsak till det är att vi är mer observanta idag men också på att det går att ställa tidig diagnos, bland annat med PET-kamerans hjälp och med omfattande minnesutredningar.

 

Möt också Ingrid i ett varmt porträtt. Hon har lärt sig att leva med sin följeslagare ”Herr Alzheimer”.

 

En stor studie, FINGER, under ledning av professor Miia Kivipelto har visat ett samband mellan demens och livsstilsfaktorer. Studien fick stor internationell uppmärksamhet. I en aktuell livsstilsstudie med deltagare som har fått tidig diagnos av Alzheimers sjukdom tar man nu resultaten från FINGER vidare. Här hoppas forskarna hitta sätt att förlänga perioden mellan diagnos och innan man har blivit ordentligt påverkad och utvecklat demenssjukdom.

 

Och förstås, missa inte när Miia Kivipelto som vet det mesta om hjärnans åldrande och demens berättar mer.

 

Tema: Vi blir allt äldre och friskare
Medelåldern ökar men samhällskostnaden för demens skjuter i höjden

 

Mötet:  Miia Kivipelto
”Det som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan”.

 

Patientporträtt: Ingrid Lindberg
Om att bli vän med herr Alzheimer

 

Aktuellt: Avancerad minnesutredning
Allt fler yngre får demensdiagnos. Såhär går det till.

 

Aktuellt: Framsteg med PET-kamera
Ser tidiga förändringar i hjärnan med PET-teknikens hjälp

 

Studie: Personer med tidig Alzheimer i livsstilsstudie
Kan förändrad livsstil påverka Alzheimers sjukdom? (kommer snart)

 

Omvårdnad; För bästa vård (kommer snart)

 

Forskning: MS-forskare med stora visioner
Utgångspunkten är patienternas behov och prioriteringar

 

Aktuellt: Delaktig i vården
På Neonatalen är familjen delaktig i vården