Nya numret

Innehåll

Podcast: Om patientmakt

Fler patienter börjar ta saken i egna händer.

 

Intervju: Konsten att lyssna

Vården behöver bli bättre på att ta hand om svaren

 

Aktuellt: Videobesök hemifrån

Vård på distans ger mer tillgänglig vård

 

Nya metoder: Patientens nya vårdresa

Karolinskas helt nya organisation utifrån patienten

 

Aktuellt: Diabetesapp för barn

Appen med direktkontakt mellan vården och patienten

 

Forskning: Jakten på sanningen

Största studien om hjärtinfarkt på gång.

 

Reportage: Övar högriskvård

Urakut kejsarsnitt med avancerad  patientsimualtor

 

Nya metoder: Hjärnträning

Gradvis föreställning vid  svår och långvarig smärta