Nya numret

Åldrande och demens

Välkommen till vårt tema om Åldrande och demens! Här tar vi ett grepp om något som berör oss alla. Vi blir allt äldre och vi blir allt friskare. Samtidigt får allt fler demens och allt fler får tidig diagnos av Alzheimers sjukdom eller annan demenssjukdom. En orsak till det är att vi är mer observanta idag men också på att det går att ställa tidig diagnos, bland annat med PET-kamerans hjälp och med omfattande minnesutredningar.

 

FINGER, en stor studie under ledning av professor Miia Kivipelto har visat ett samband mellan demens och livsstilsfaktorer. Studien fick stor internationell uppmärksamhet. I en aktuell livsstilsstudie med deltagare som har fått tidig diagnos av Alzheimers sjukdom tar man nu resultaten från FINGER vidare. Här hoppas forskarna hitta sätt att förlänga perioden mellan diagnos och innan man har blivit ordentligt påverkad och utvecklat demenssjukdom. Miia Kivipelto berättar också mer för oss om demens.

 

Dessutom, i ett varmt porträtt får vi träffa Ingrid, som har lärt sig att leva med sin följeslagare ”Herr Alzheimer”.

 

Susanne Bergqvist, redaktör

 

Innehåll:

Tema: Vi blir allt äldre och friskare

Medelåldern ökar men samhällskostnaden för demens skjuter i höjden

Mötet:  Miia Kivipelto
”Det som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan”.

Patientporträtt: Ingrid Lindberg
Om att bli vän med herr Alzheimer

Avancerad minnesutredning
Allt fler yngre får demensdiagnos. Såhär går det till.

Framsteg med PET-kamera
Ser tidiga förändringar i hjärnan med PET-teknikens hjälp

Studie om förändrad livsstil.
Kan förändringar av livsstil påverka tidig Alzheimer?

Om konsten att vårda
Tålamod, kunskap och respekt i vården av äldre demenssjuka

 

Annat aktuellt:

MS-forskare med stora visioner
Utgångspunkten är patienternas behov och prioriteringar

Delaktig i vården
På Neonatalen är familjen delaktig i vården