NY METOD FÖR ATT OPERERA HJÄRTSVIKT

29 oktober, 2019

TEXT: CATARINA THEPPER FOTO: JACK MIKRUT, DAGENS INDUSTRI

De första hjärtmuskelstärkande stimulatorerna har implanterats på Karolinska. Målet är en bättre livskvalitet för patienter med hjärtsvikt.

Två procent av befolkningen, cirka 200 000 svenskar, lever med hjärtsvikt. Det är ett tillstånd som blir vanligare med stigande ålder. Bland åttioåringar är det vanligare, uppåt tio procent har hjärtsvikt.

Hjärtsvikt kan bland annat leda till andfåddhet, trötthet och svårigheter med sömnen om det inte behandlas. Sjukdomen brukar gradvis försämras över tid och allt fler sjukhusbesök kan bli nödvändiga. Det är till exempel vanligt att hjärtsviktspatienter tvingas uppsöka akutmottagning för vätskedrivande medel när deras lungor samlat på sig vatten så att de får svårt att andas.

Om utvärderingen av våra operationer visar sig gynnsam skulle upp mot tusen svenskar per år kunna komma ifråga för den här behandlingen

Läkemedel hjälper många, men inte alla. För de patienter där läkemedelsbehandling inte fungerar och ultraljud kan visa att hjärtat verkligen är försvagat, kan en ny behandling nu bli aktuell.

Karolinska Universitetssjukhuset är det första sjukhuset i Norden som genomför den här sortens hjärtoperation. Den innebär att en liten dosa inplanteras under nyckelbenet på patienten, samtidigt som två elektroder förs genom blodbanan och fästs i hjärtat. Resultatet blir en hjärtmuskelstärkande stimulator som förstärker hjärtmuskelcellernas sammandragningar. Hjärtslagen blir då kraftigare och orkar pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen.

Röntgenbild på inopereradhjärtmuskelstärkande stimulator. Foto: Jack Mikrut

Hjärtmuskelstärkande stimulator. Foto: Jack Mikrut

–  Det är en ganska enkel operation för en van pacemakerkirurg, förklarar Marcus Ståhlberg, hjärtläkare vid Tema Hjärta och Kärl.

Patienten behöver inte sövas; ingreppet görs med lokalbedövning och bröstkorgen behöver inte öppnas. Tekniken är inte ny. I Tyskland har man genomfört den här typen av operationer under flera år.

Marcus Ståhlberg. Foto: Catarina Thepper

–  Men det var först förra året, 2018, som en klinisk studie kunde visa på en bra effekt. Besvär som förknippas med hjärtsvikt minskade hos patienterna som genomgått operationen. Bland annat förbättrades deras kondition och sömn, och färre visade tecken på depression, säger Marcus Ståhlberg.

Patienternas akuta besök minskade också, som förutom att de är plågsamma, också är mycket resurskrävande för vården.

– Om utvärderingen av våra operationer visar sig gynnsam skulle upp mot tusen svenskar per år kunna komma ifråga för den här behandlingen, säger Marcus Ståhlberg.

Hittills har två patienter opererats med den nya metoden på Karolinska.

–  Bägge mår bra efter operationen, men det är för tidigt att säga något om hur deras livskvalitet påverkas ännu.

 

Du kanske också är nyfiken på att läsa:

Karolinskas Green Team tar miljöarbetet till en ny nivå

Projektet Green Team kraftsamlar miljöaktiviteter inom ett av Tema Cancers patientområden. Följ med till deras möte där de letar lösningar på onödig kassering av cytostatika och hur man minskar antalet flygresor i arbetet.

AI – vägen mot att hitta prostatacancer via screening

Ett nationellt screeningprogram för prostatacancer, på samma sätt som för bröst- och livmoderhalscancer – skulle rädda tusentals liv. Men kunskaperna är ännu inte tillräckliga, något som ett forskningsprojekt på Karolinska vill ändra på, och där röntgenläkarna får hjälp av artificiell intelligens.