KAROLINSKAS GREEN TEAM TAR MILJÖARBETET TILL EN NY NIVÅ

24 oktober, 2019

Ämnen i artikeln

TEXT OCH FOTO: HANNA JOHANSSON

Projektet Green Team kraftsamlar miljöaktiviteter inom ett av Tema Cancers patientområden. Följ med till deras möte där de letar lösningar på onödig kassering av cytostatika och hur man minskar antalet flygresor i arbetet.

Patientområde Huvud-, hals-, lung- och hudcancer (HHLH) inom Tema Cancer har startat ett miljöarbete i projektform, kallat Green Team. Initiativet kommer från Maria Wolodarski, biträdande överläkare inom PO HHLH och My Holgersson, miljösamordnare på Tema Cancer. Projektet riktar sig i ett första steg främst till chefer. Green Team har haft regelbundna möten under hela året sedan starten i början av 2019. Främst utgår gruppen från aktiviteter som tydligt är kopplade till Karolinska Universitetssjukhusets miljömål, men helhetsperspektivet och omvärlden är ständigt närvarande i diskussioner och förslag.

Från vänster Signe Friesland, Maria Wolodarski och My Holgersson.

– Miljön påverkar hälsan. Man kan se koppling mellan klimatförändringar och sjukdom. Det är faktorer som luftföroreningar, allergener, ändrad vattenkvalitet, värme och torka som påverkar hälsan både direkt och indirekt, säger Maria Wolodarski.

Hälso- och sjukvården står för nästan 25 procent av utsläppen

Hon visar ett diagram med klimatpåverkan från offentlig sektor i Sverige.

– Hälso- och sjukvården står för nästan 25 procent av utsläppen, säger Maria. Därför är det jätteviktigt att vi tar ansvar och minskar vår miljöpåverkan.

Engångsmaterial och uteliggande kläder kostar miljoner

Vid ett möte i september följde My Holgerson upp inrapporterade aktiviteter, verksamhet för verksamhet.

En av aktiviteterna som lett till förändrade rutiner handlar om engångsmaterial:

– Vi har i stort sett inga engångsartiklar alls längre. Förr bäddade vi med engångslakan för varje patient, men nu är det kudde och filt. Patienten ligger direkt på britsen som vi spritar av, berättar Maria Olin, omvårdnadschef.

Kanske kan man försöka planera om patienten så att man slipper kasta

Liksom för minskade köp av engångsartiklar finns fler aktiviteter som inte bara bidrar till en bättre miljö utan dessutom ger lägre kostnader.

Uteliggande kläder är ett problem som gäller hela sjukhuset. Det handlar om kläder som hämtats ut men som inte återlämnats till tvätt utan ligger i skåp eller på andra platser på sjukhuset. Nya kläder måste då köpas in, vilket kostar sjukhuset mellan 7 till 10 miljoner kronor varje år. Här finns stora vinster att göra, både för ekonomin och för miljön.

Nya provtagningsrutiner kan minska kassering av cytostatika

Läkemedelshantering är en annan fråga, som både belastar ekonomin och klimatet. Det visar sig att cytostatika ibland kasseras om patientens provsvar kommer för sent och att man på grund av det inte kan ta beslut om den planerade behandlingen kan ges. Nu inleds åtgärder för att förbättra provtagningsrutiner så att provsvaren ska komma i tid i större utsträckning.

– Ibland kasseras läkemedel till exempel vid lätt avvikande prover för att arbetssituationen är pressad, men kanske kan man lösa det på ett annat sätt? Vi behöver förstå vad som händer när vi kasserar. Kanske kan man ta reda på hur länge läkemedlet håller och försöka planera om patienten så att man slipper kasta, säger Maria Wolodarski.

Näringsdrycker beställs ofta i stora volymer och vissa patienter kan inte förbruka allt. Trots oöppnade förpackningar går det inte att returnera eller lämna till någon annan patient eftersom det är förskrivet material.

– Vi har minskat beställningsvolymerna, men jag ska se om vi kan göra ytterligare något, säger Ella Veidemann, Funktionsenhetschef klinisk nutrition.

Flygresor stor utsläppspost för sjukhuset

Flygresor som görs till och från internationella och nationella möten och kongresser står idag för 24 procent av sjukhusets utsläpp, vilket gör det till en av de största utsläppsposterna. Det är ett viktigt uppdrag att som Universitetssjukhus sprida kunskap nationellt och internationellt, men Green Team diskuterar hur man kan se över och begränsa flygandet genom att välja alternativa sätt att resa eller delta.

Hur kan man se över och begränsa flygandet genom alternativa sätt att resa eller delta?

– Inrikes kan man försöka välja tåg i första hand. Sen kan man se över om det alltid är motiverat att resa på kongresser och möten utomlands. Går det istället delta via videolänk vid något tillfälle under en mötesserie med ett projekt?, föreslår My Holgersson.

Nästa steg för Green Team är att involvera alla medarbetare mer i arbetet, främst genom att informera om resultat från det pågående initiativet. En särskild aktivitet kommer att riktas till läkare för att öka förståelsen kring exempelvis cytostatikahanteringen.

Klimatpåverkan från sjukhuset (2018).

KAROLINSKAS MILJÖPOLICY

Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och med patienten i fokus. Vi ska vara en förebild, ständigt förbättra verksamheten och utvecklas hållbart genom att arbeta hälsofrämjande, resurs- och klimateffektivt. Våra värderingar ansvar, helhetssyn och medmänsklighet ska vara vägledande i det arbetet.

Vi ska:

  • minska och förebygga miljöpåverkan från vår användning av läkemedel, kemiska produkter och förbrukningsartiklar
  • använda produkter som är säkra för den yttre miljön och människors hälsa
  • hushålla med energi och använda effektiva transportlösningar
  • minimera vårt avfall och låta våra restprodukter skapa nytta
  • köpa varor och tjänster som medför en liten miljöpåverkan och bidrar till en hållbar utveckling
  • ge våra intressenter möjlighet att se och påverka vårt miljöarbete
  • betrakta lagar, förordningar och andra krav som en miniminivå i miljöarbetet

Ämnen i artikeln

Du kanske också är nyfiken på att läsa:

Flyttblogg #3 Huddinge

Flyttblogg #3 Huddinge

FLYTTBLOGG. Nu närmar sig flytten. Allt från operationssalar till vilosoffor testas samvetsgrant inför vardagen i de nya lokalerna.

Jakten på epilepsins epicentrum

Jakten på epilepsins epicentrum

Nordens första robotassisterade steroEEG-inplatation har utförts på Karolinska. Tekniken öppnar dörren för att operera dubbelt så många patienter med svår epilepsi.

Så blir operationsinstrumenten sterila

Så blir operationsinstrumenten sterila

Dygnet runt, året runt förser sterilanläggningen i Solna hela sjukhusets operationsverksamhet med sterila instrument. Kmagasin tog en titt bakom kulisserna – på en omständlig process.

Poppis 1800-talssystem i supermodernt hus

Poppis 1800-talssystem i supermodernt hus

Vad har 1800-talets Prag för likheter med nya sjukhusbyggnaden i Solna? Svar: ett omfattande och mycket uppskattat rörpostsystem! Men vad har egentligen ett gammaldags kommunikationssystem som rörpost för roll på moderna sjukhus som Karolinska Universitetssjukhuset, vars båda sajter i Huddinge och Solna har begåvats med systemet?

En ljuskrona med en särskild historia

En ljuskrona med en särskild historia

Ett av de första synliga konstverken i nya O-huset i Huddinge är en ljuskrona i glas.
– Den ska lysa dygnet runt som en symbol för kärlek som aldrig slocknar, säger konstnären, Snezana Vucetic Bohm.