KAROLINSKA I GLOBAL CAR T-CELLSTUDIE VID LYMFOM

5 november, 2019

Ämnen i artikeln

TEXT: BO ALFREDSSON • FOTO: VERKSAMHETENS EGNA

Karolinska deltar som enda svenska sjukhus i en internationell klinisk CAR T-cellstudie för behandling av aggressivt lymfom. Den första patienten har redan behandlats här.

Den 27 augusti 2019 behandlades den första patienten i Sverige, och den tredje i Europa, med genmodifierade CAR-T-celler i TRANSFORM-studien vid Karolinska Universitetssjukhuset I Huddinge vid institutionen för cellterapi och allogen stamcellstransplantation (CAST). Behandlingen sker inom ramen för en randomiserad klinisk studie som erbjuder antingen standardbehandling med autolog stamcellstransplantation eller experimentell behandling med CD19-CAR-Tcells (JCAR17).

Patienten ingår i en studie som drivs av läkemedelsföretaget Celgene och avser att inkludera 182 patienter i 12 länder med aggresivt Non-Hodgkin lymfom.

– Det är fortfarande så att vi inte vet tillräckligt mycket om de långsiktiga effekterna men vi hoppas att behandlingen kommer att visa sig effektiv säger Professor Stephan Mielke, verksamhetschef cellterapi och allogen stamcellstransplantation Karolinska Universitetssjukhuset och tillägger:

– Studien och nu behandlingen av patienten här i Sverige har möjliggjorts av ett mycket omfattande samarbete där flera experter från olika avdelningar på Karolinska Universitetssjukhuset och Celgene lokalt och internationellt varit involverade i att göra det här möjligt.

Den avancerade cellterapin använder sig av patientens egna immunceller som modifieras för att känna igen och döda cancercellerna. Först samlas immuncellerna in från patienten för att sedan frysas ned och sorteras. Efter sorteringsprocessen tinas de återstående cellerna upp, modifieras genetiskt och fryses sedan in igen för att återföras tillbaka in i patienten. Behandlingen tar sammanlagt 4–5 veckor.

Bilden ovan i artikeln håller Stefan Cvetkovic, Biomedicinsk analytiker, Laboratorium Utveckling och cellulär analys på Karolinska i en behållare med T-celler. På bilden nedan transporterar Stephan Mielke, modifierade CAR T-celler. Han är verksamhetschef för Cellterapi och allogen stamcellstransplantation.

På väg till patienten.

OM STUDIEN

  • Länder som deltar i studien; Belgien, Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Nederländerna, Tyskland, Schweiz, Spanien, Storbritannien. Sverige och USA
  • Sammanlagt 54 sjukhus/kliniker är med i studien
  • Studien påbörjades november 2018 och beräknas avslutas i maj 2023
  • Patienter som deltar är både män och kvinnor i åldrarna 18 till 75

För mer information om studien, gå till https://bit.ly/2ki6xKK.

Ämnen i artikeln

Du kanske också är nyfiken på att läsa:

Flyttblogg #3 Huddinge

Flyttblogg #3 Huddinge

FLYTTBLOGG. Nu närmar sig flytten. Allt från operationssalar till vilosoffor testas samvetsgrant inför vardagen i de nya lokalerna.

Jakten på epilepsins epicentrum

Jakten på epilepsins epicentrum

Nordens första robotassisterade steroEEG-inplatation har utförts på Karolinska. Tekniken öppnar dörren för att operera dubbelt så många patienter med svår epilepsi.

Så blir operationsinstrumenten sterila

Så blir operationsinstrumenten sterila

Dygnet runt, året runt förser sterilanläggningen i Solna hela sjukhusets operationsverksamhet med sterila instrument. Kmagasin tog en titt bakom kulisserna – på en omständlig process.

Poppis 1800-talssystem i supermodernt hus

Poppis 1800-talssystem i supermodernt hus

Vad har 1800-talets Prag för likheter med nya sjukhusbyggnaden i Solna? Svar: ett omfattande och mycket uppskattat rörpostsystem! Men vad har egentligen ett gammaldags kommunikationssystem som rörpost för roll på moderna sjukhus som Karolinska Universitetssjukhuset, vars båda sajter i Huddinge och Solna har begåvats med systemet?

En ljuskrona med en särskild historia

En ljuskrona med en särskild historia

Ett av de första synliga konstverken i nya O-huset i Huddinge är en ljuskrona i glas.
– Den ska lysa dygnet runt som en symbol för kärlek som aldrig slocknar, säger konstnären, Snezana Vucetic Bohm.