IMMUNTERAPI LEVER OCH VI ÄR EN CENTRAL DEL AV DET

3 oktober, 2018

Ämnen i artikeln

I måndags tillkännagavs att årets nobelpris i fysiologi/medicin går till James P. Allison och Tasuku Honjo för deras upptäckt av cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer. Stephan Mielke på Tema Cancer delar med sig av sina reflektioner över årets pris.

Stephan Mielke, FoU-ansvarig

”Ett stort grattis till James P. Allison och Tasuku Honjo som tilldelats 2018 års Nobelpris i fysiologi/medicin! Vem hade trott för ett decennium sedan att Nobelpriset i fysiologi/medicin skulle gå till området för cellulär tumörimmunterapi, ett område som ansågs vara ”dött” då man inte trodde att vacciner skulle fungera så enkelt och det istället var genetik som man hoppades skulle vara lösningen för att besegra cancer.

Men låt oss komma ihåg att redan 1990 tilldelades E Donnall Thomas Nobelpriset för att ha lagt grunden till dagens mest etablerade cellulära immunterapi som används vid behandling av leukemi, lymfom och myelom: Allogen stamcellstransplantation.

I år, nästan 30 år senare, prisas ett annat genombrott – som till stor del handlar om dekrypteringen av immunmekanismer och identifiering av molekyler som är involverade i reglering av det autologa immunsystemet.
Blockering av dessa viktiga molekyler med så kallade kontrollpunktshämmare ledde till reinkarnation av autolog immunitet, och äntligen upptäcktes ett sätt att angripa malignt melanom samt flera andra solida tumörer där det tidigare inte funnits några bra behandlingsalternativ.

Och fler och fler cellulära immunterapier mot cancer är på väg; NK-celler, CAR-Tceller, TILs, etc. Det får mig att tänka på Berlinmurens fall: ”Den som sov som den natten måste ha varit död!”. Immunterapi lever. Det händer nu och vi på Karolinska är en central del av det. Det är inte förvånande att den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för en månad sedan godkände de första CAR-T-cellterapierna i Europa, och mer av sådana terapier kommer sannolikt att komma. Jag är glad att ledningen på Karolinska gjorde en strategisk investering i cellterapi genom att bygga upp en avdelning för allogen stamcellstransplantation som nu också hanterar framtida komplexa immunterapier. Kampen mot cancer fortsätter!”

 

Stephan Mielke är professor på Karolinska Institutet och patientområdeschef för cellterapi och allogen stamcellstransplantation samt FoU-ansvarig, Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Lisa Thorsén

Läs mer

Årets nobelpris i fysiologi eller medicin går till James P. Allison och Tasuku Honjo för deras upptäckt av cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer. Läs mer om nobelpriset i fysiologi eller medicin här.

Du kanske också är nyfiken på att läsa:

Nya lokaler ger bättre övervakning av epilepsipatienter

Minst 81 000 personer i Sverige har epilepsi, varav 12 000 barn. För de flesta fungerar medicinerna, men för en tredjedel krävs kirurgi. Sedan i höstas har Karolinska Universitetssjukhuset fått större möjligheter till övervakningsundersökningar under dygnets alla timmar för dessa personer. Syftet är att hitta just de patienter som kan få ett normalt liv tack vare kirurgi.

Hon ger röst åt ALS-patienterna

På vänstra underarmen har hon en ängel och orden ALS-fighter intatuerade. Mia Möllberg lät göra tatueringen i år. – Jag har orken och drivet, säger hon om rollen som patientrepresentant i ett av Karolinskas vårdflöden.

Att hitta sitt sociala nätverk när livet ställs på ända

Det som är viktigt när man är frisk blir ännu viktigare när man är svårt sjuk. Hur går det till att både bevara och skapa nya relationer när en diagnos förändrar hela livet? Det undersökts nu i ett patientdrivet projekt på Karolinska.

Patienter får mer att säga till om på Karolinska

Nu finns det patient- och närståenderepresentanter på flera nivåer där beslut fattas på sjukhuset. – Men viktigast för patienters inflytande är fortfarande det som händer i mötet mellan vård och patient varje dag, säger Anna Schandl, chefsjuksköterska på staben Kvalitet och Patientsäkerhet.

”Vi ska inte vara rädda för att tala om makt”

När Strategiska patient- och närståenderådet gjorde en lista över frågor de vill arbeta med hamnade trygg tolkning i topp.
– Drivkraften i allt jag gör är att stärka inflytandet för människor som inte har så mycket makt. Det är fantastiskt att få arbeta tillsammans med vården i sådana frågor, säger Angelica Frithiof, rådets ordförande.