IMMUNTERAPI LEVER OCH VI ÄR EN CENTRAL DEL AV DET

3 oktober, 2018

Ämnen i artikeln

I måndags tillkännagavs att årets nobelpris i fysiologi/medicin går till James P. Allison och Tasuku Honjo för deras upptäckt av cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer. Stephan Mielke på Tema Cancer delar med sig av sina reflektioner över årets pris.

Stephan Mielke, FoU-ansvarig

”Ett stort grattis till James P. Allison och Tasuku Honjo som tilldelats 2018 års Nobelpris i fysiologi/medicin! Vem hade trott för ett decennium sedan att Nobelpriset i fysiologi/medicin skulle gå till området för cellulär tumörimmunterapi, ett område som ansågs vara ”dött” då man inte trodde att vacciner skulle fungera så enkelt och det istället var genetik som man hoppades skulle vara lösningen för att besegra cancer.

Men låt oss komma ihåg att redan 1990 tilldelades E Donnall Thomas Nobelpriset för att ha lagt grunden till dagens mest etablerade cellulära immunterapi som används vid behandling av leukemi, lymfom och myelom: Allogen stamcellstransplantation.

I år, nästan 30 år senare, prisas ett annat genombrott – som till stor del handlar om dekrypteringen av immunmekanismer och identifiering av molekyler som är involverade i reglering av det autologa immunsystemet.
Blockering av dessa viktiga molekyler med så kallade kontrollpunktshämmare ledde till reinkarnation av autolog immunitet, och äntligen upptäcktes ett sätt att angripa malignt melanom samt flera andra solida tumörer där det tidigare inte funnits några bra behandlingsalternativ.

Och fler och fler cellulära immunterapier mot cancer är på väg; NK-celler, CAR-Tceller, TILs, etc. Det får mig att tänka på Berlinmurens fall: ”Den som sov som den natten måste ha varit död!”. Immunterapi lever. Det händer nu och vi på Karolinska är en central del av det. Det är inte förvånande att den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för en månad sedan godkände de första CAR-T-cellterapierna i Europa, och mer av sådana terapier kommer sannolikt att komma. Jag är glad att ledningen på Karolinska gjorde en strategisk investering i cellterapi genom att bygga upp en avdelning för allogen stamcellstransplantation som nu också hanterar framtida komplexa immunterapier. Kampen mot cancer fortsätter!”

 

Stephan Mielke är professor på Karolinska Institutet och patientområdeschef för cellterapi och allogen stamcellstransplantation samt FoU-ansvarig, Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Lisa Thorsén

Läs mer

Årets nobelpris i fysiologi eller medicin går till James P. Allison och Tasuku Honjo för deras upptäckt av cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer. Läs mer om nobelpriset i fysiologi eller medicin här.

Du kanske också är nyfiken på att läsa:

LIVSVIKTIGT ROLLSPEL I KATASTROFLÄGE

Det sprakar till i kommunikationsradion Rakel på Intensivakuten i Solna. Regionen rapporterar om explosioner på Stockholms central. Minuter senare kommer de första patienterna till akuten. De första av många, allt inom ramen för övningen Surge Capacity, som hölls den 9 april i Solna.

INTENSIVENS MEDARBETARE I NÄRBILD

FILM. Intensivvården på Karolinska spänner över många yrken och roller. Här möter du några av alla våra intensivvårdsmedarbetare, för en insyn i vad de gör på jobbet!

Smart diagnostik på intensiven

Chansen att överleva de första kritiska timmarna efter en svår olycka är idag större än någonsin. Därför ökar intensivvårdens betydelse, menar professor Anders Oldner.

Hon är tryggheten inför förlossningen

Att vara utlämnad och maktlös under förlossningen är skräcken för många gravida. En långvarig kontakt med en barnmorska kan göra stor skillnad, vilket Min barnmorska på Karolinska Huddinge har tagit fasta på.

Ny strålbehandling skonar hjärtat

En strålbehandling anpassad till patientens andetag. Det är en av de nya möjligheterna när Karolinskas strålbehandling flyttar till sitt nya hus på Anna Steckséns gata 41.

Medicinpumpen – vår mest använda pryl

Under vinjetten Min pryl visar medarbetarna upp en uppskattad pryl på jobbet. Här berättar intensivvårdssjuksköterskan Love Andreasson om sin bästa pryl, som finns i tusental på Karolinska.