IMMUNTERAPI LEVER OCH VI ÄR EN CENTRAL DEL AV DET

3 oktober, 2018

Ämnen i artikeln

I måndags tillkännagavs att årets nobelpris i fysiologi/medicin går till James P. Allison och Tasuku Honjo för deras upptäckt av cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer. Stephan Mielke på Tema Cancer delar med sig av sina reflektioner över årets pris.

Stephan Mielke, FoU-ansvarig

”Ett stort grattis till James P. Allison och Tasuku Honjo som tilldelats 2018 års Nobelpris i fysiologi/medicin! Vem hade trott för ett decennium sedan att Nobelpriset i fysiologi/medicin skulle gå till området för cellulär tumörimmunterapi, ett område som ansågs vara ”dött” då man inte trodde att vacciner skulle fungera så enkelt och det istället var genetik som man hoppades skulle vara lösningen för att besegra cancer.

Men låt oss komma ihåg att redan 1990 tilldelades E Donnall Thomas Nobelpriset för att ha lagt grunden till dagens mest etablerade cellulära immunterapi som används vid behandling av leukemi, lymfom och myelom: Allogen stamcellstransplantation.

I år, nästan 30 år senare, prisas ett annat genombrott – som till stor del handlar om dekrypteringen av immunmekanismer och identifiering av molekyler som är involverade i reglering av det autologa immunsystemet.
Blockering av dessa viktiga molekyler med så kallade kontrollpunktshämmare ledde till reinkarnation av autolog immunitet, och äntligen upptäcktes ett sätt att angripa malignt melanom samt flera andra solida tumörer där det tidigare inte funnits några bra behandlingsalternativ.

Och fler och fler cellulära immunterapier mot cancer är på väg; NK-celler, CAR-Tceller, TILs, etc. Det får mig att tänka på Berlinmurens fall: ”Den som sov som den natten måste ha varit död!”. Immunterapi lever. Det händer nu och vi på Karolinska är en central del av det. Det är inte förvånande att den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för en månad sedan godkände de första CAR-T-cellterapierna i Europa, och mer av sådana terapier kommer sannolikt att komma. Jag är glad att ledningen på Karolinska gjorde en strategisk investering i cellterapi genom att bygga upp en avdelning för allogen stamcellstransplantation som nu också hanterar framtida komplexa immunterapier. Kampen mot cancer fortsätter!”

 

Stephan Mielke är professor på Karolinska Institutet och patientområdeschef för cellterapi och allogen stamcellstransplantation samt FoU-ansvarig, Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Lisa Thorsén

Läs mer

Årets nobelpris i fysiologi eller medicin går till James P. Allison och Tasuku Honjo för deras upptäckt av cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer. Läs mer om nobelpriset i fysiologi eller medicin här.

Du kanske också är nyfiken på att läsa:

De hjälper patienter navigera bland sjukskrivningsregler

Regelverket kring sjukskrivningar kan vara snåriga. För att underlätta arbetet med sjukskrivningar och skapa en plan för patientens återgång till arbetet finns sedan en tid tillbaka två rehabiliteringskoordinatorer på Karolinska.

Europas modernaste forskningshus

Nya sjukhusbyggnaden med BioClinicum och driftsättningen av ett nytt sjukhus är den häftigaste resan jag varit med om under min karriär. Vi har nu skapat helt nya förutsättningar för den kliniska forskningen och utbildningen vid Karolinska Universitetssjukhuset, berättar Linda lindskog.

Bidrar med unik kunskap vid donationer

Annika Åkerlind är donationsspecialiserad sjuksköterska.
– Att arbeta med organdonation ger väldigt mycket. För anhöriga till en avliden patient innebär möjligheten att organ kan doneras ofta en strimma av ljus i en mörk situation, menar hon.

Arbetar i gränssnittet mellan givare och mottagare

Öystein Jynge är transplantationskoordinator. Han är spindeln i nätet när en avliden person har sagt ja till organdonation och det gäller att hitta rätt mottagare.
– Vi står mitt i denna komplicerade och viktiga process. Det är grunden till att arbetet känns så meningsfullt, säger Öystein Jynge.

Smartare kirurgiska instrument

Kan ljus användas för att skilja en typ av vävnad från en annan? Det undersöker neurokirurg Adrian Elmi Terander, som utvecklar ett helt nytt instrument som ska kunna vara till hjälp under operationer.

Regionalt donationscentrum etableras på Karolinska

Ett gemensamt bekymmer för de länder som transplanterar patienter, så även i Sverige, är att antalet donatorer inte räcker för att kunna transplantera alla de människor som har behov av nya organ. Regionalt donationscentrum, som nu etablerar sig på Karolinska Universitetssjukhuset, har som mål att förbättra detta.