EN PÅSE T-CELLER TILLBAKA TILL PATIENTEN

7 december, 2018

TEXT: CATARINA THEPPER • FOTO: MELKER DAHLSTRAND CARIN TELLSTRÖM

Forskarna Rolf Kiessling och Maria Wolodarski arbetar vidare i spåren av årets Nobelpristagare i medicin. Två patienter har blivit helt tumörfria med deras metod.

Rolf Kiessling, professor i experimentell onkologi, är glad över Nobelkommitténs val av pristagare 2018.

– Checkpoint-behandlingen kan vara lika revolutionerande för cancer som strålbehandlingen var när den kom. Men jag är förstås lite partisk som har arbetat med immunterapi hela mitt yrkesverksamma liv.

Årets Nobelpris betyder mycket för patienter med spridd malignt melanom, en cancerform där cytostatika har liten effekt. Checkpoint-terapin går ut på att släppa på ”bromsen” på patienternas immunförsvar så att det kan gå till attack mot tumörer.

Forskarna Rolf Kiessling och Maria Wolodarski har gått ett steg till och försöker ta fram en metod för de patienter där checkpoint-terapin inte har fungerat.  Man säga att de serverar dem en stor mängd av deras egna odlade och återaktiverade T-celler följt av ett vaccin mot cancern.

Patienterna måste må så pass bra att de förväntas överleva under de knappa två månader som behövs för att odla deras celler.

Behandlingen har varit framgångsrik hos tre av fyra patienter. Två av dem lever helt tumörfria, den ena mer än två år efter behandlingen, och hos den tredje finns bara tumörrester kvar. Metoden är lovande, men än så länge på försöksstadiet och bara aktuell för allvarligt sjuka där alla vedertagna behandlingsmetoder redan har prövats.

– Patienterna måste må så pass bra att de förväntas överleva under de knappa två månader som behövs för att odla deras celler. De måste också klara av den tuffa behandling som följer. Tålamod krävs, för det här är en lång och krävande process, säger Maria Wolodarski, biträdade överläkare.

Rolf Kiessling och Maria Wolodarski

Rolf Kiessling och Maria Wolodarski utvecklar en ny behandling mot malignt melanom.

För att skörda T-celler behöver forskarna en bit tumör från patienten som måste sitta så bra till att den kan tas bort utan risk. I tumören sitter nämligen många T-celler som försökt förgöra cancern, men misslyckats på grund av tumörens smarta försvarssystem.

– Medarbetarna i vår forskargrupp utvinner först T-celler från tumören. Sedan mångfaldigar vi dem, först hos oss på Cancercentrum Karolinska och i nästa steg på Vecura i Huddinge, som är Karolinskas laboratorium för avancerade terapiläkemedel. Deras bioreaktor kan ge uppåt 50-100 miljarder celler. Det blir en hel påse tillbaka till patienten, säger professor Rolf Kiessling.

När T-cellerna får växa till sig utan det dåliga inflytandet från en tumör i närheten blir de aktiva på nytt. Patienten får tillbaka dem via en infusion på vård- och behandlingsavdelningen CAST i Huddinge, centrum för allogen stamcellstransplantation.

På CAST finns lång erfarenhet av behandlingar med levande celler och patienter med känsligt immunförsvar. En förutsättning för att Rolf Kiessling och Maria Wolodarskis metod ska fungera är nämligen att de nya T-cellerna får det utrymme de behöver i kroppen och det görs genom att slå ut patientens existerande T-celler med cellgifter.  I nästa steg får patienterna upprepade doser av interleukin 2, en signalmolekyl som gör att T-cellerna snabbt växer till sig inne i kroppen.

– Interleukin 2 är den tuffaste delen av behandlingen. Patienterna får hög feber och frossa, ungefär som en influensa gånger hundra, säger Maria Wolodarski.

Bäst har metoden fungerat för patienter som några veckor senare får tilläggsbehandling med ett tumörvaccin som fortsätter att boosta immunförsvaret mot cancern.

Prover har visat att de återaktiverade T-cellerna lever kvar i patienternas blod långt efter att de fått behandlingen, vilket ger gott hopp om att effekten kvarstår.

-Jag hoppas att vi kan utveckla en mer individuell cancerbehandling så att patienter inte ska behöva få behandlingar som inte har någon effekt. Om vi kan välja rätt behandling när sjukdomen är i ett tidigt skede kanske vi också kan behandla fler patienter med den här metoden, säger Maria Wolodarski.

FAKTA OM STUDIEN

Det här är en fas 1-studie, en tidig klinisk försöksserie på människa och har alla de tillstånd och etiska prövningar som krävs. Inget läkemedelsföretag deltar.

Den finansieras av landstingets forskningsmedel och bidrag från bland annat Cancerfonden och Vinnova.

Fler forskare använder T-celler från tumörer mot malignt melanom, men kombinationen med tumörvaccinet är unik för Karolinska.

Du kanske också är nyfiken på att läsa:

Cathrin Hällström

Vad är intensivvård?

I intensivvården tar vi hand om de mest kritiskt sjuka patienterna. Att få arbeta med människor som är svårt sjuka är en ynnest, och det ger en ökad förståelse för livets skörhet, säger biträdande överläkare Cathrin Hällström.

Superstjärnans idéer lever kvar – 199 år senare

Att tvätta händerna mellan varje patient har inte alltid varit självklart i vården. Lika lite som rena lakan, diskade bestick och frisk luft. Men den 12 maj för 199 år sedan föddes Florence Nightingale, och gjorde rent hus med sjukvården. Något som satt spår i både vård och forskning, än i dag.

LIVSVIKTIGT ROLLSPEL I KATASTROFLÄGE

Det sprakar till i kommunikationsradion Rakel på Intensivakuten i Solna. Regionen rapporterar om explosioner på Stockholms central. Minuter senare kommer de första patienterna till akuten. De första av många, allt inom ramen för övningen Surge Capacity, som hölls den 9 april i Solna.

INTENSIVENS MEDARBETARE I NÄRBILD

FILM. Intensivvården på Karolinska spänner över många yrken och roller. Här möter du några av alla våra intensivvårdsmedarbetare, för en insyn i vad de gör på jobbet!

Smart diagnostik på intensiven

Chansen att överleva de första kritiska timmarna efter en svår olycka är idag större än någonsin. Därför ökar intensivvårdens betydelse, menar professor Anders Oldner.

Hon är tryggheten inför förlossningen

Att vara utlämnad och maktlös under förlossningen är skräcken för många gravida. En långvarig kontakt med en barnmorska kan göra stor skillnad, vilket Min barnmorska på Karolinska Huddinge har tagit fasta på.