EN JUVEL I KRONAN PÅ KAROLINSKAS FORSKNINGSHUS

TEXT OCH FOTO: CARIN TELLSTRÖM

Tänk dig en kamera som ger massor av både anatomisk och funktionell information – i en och samma undersökning av cancer eller neurologiska skador. Och samtidigt, med hög precision, visar exakt var tumören eller sjuka nervbanor sitter, med minsta möjliga stråldos. I januari får både patienter och forskare tillgång till den nya kombinerade superkameran.

Den nya PET/MR-kameran kommer att användas både kliniskt och i forskningssyfte så snart flytten till Karolinskas forskningshus BioClinicum är klar i november 2018.

– Den blir den naturliga länken mellan sjukhuset och forskningen, juvelen i kronan, säger Lennart Blomqvist, professor och FoU-chef inom Bild och Funktion som tidigare har arbetat med samma typ av kamera vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Totalt finns därmed tre apparater i Sverige, och cirka 50 stycken i världen.

en yta klädd med koppar

Magnetkameran omgärdas av en kopparmantel på grund av dess starka magnetfält.

PET/MR-kameran ska användas kliniskt till cirka 40 procent, och till övriga 60 procent för forskning, framför allt för avancerad utvärdering av nya behandlingsmetoder. De patienter som kommer att kunna remitteras hit är dels unga individer som förväntas behöva upprepade, avancerade undersökningar under lång tid och där särskild hänsyn till stråldos behöver tas. Det kan även handla om speciella frågeställningar som komplicerade cancerfall, hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar i hjärnan.

Den blir den naturliga länken mellan sjukhuset och forskningen

 

röntgenbild

PET/MR-tekniken ger bättre vävnadsdistinktion och bättre uppfattning om var exempelvis cancern finns.

– För vissa indikationer kan man i framtiden tänka sig att en undersökning med PET/MR-kameran i bästa fall kan komma att ersätta upp till fyra undersökningar som görs i dag och dessutom ge mer information, säger Lennart Blomqvist.

Traditionell PET-teknik innebär att spårsubstans injiceras i patienten som sedan undersöks med hjälp av skiktröntgen (PET/Datortomografi). Med den kombinerade PET/MR-kameran kan den injicerade spårsubstansen visualiseras betydligt mer detaljerat i kroppens vävnader.

porträtt

Lennart Blomqvist.

– Vi får en bättre vävnadsdistinktion och en bättre uppfattning om var exempelvis cancern finns, liksom arten av sjukdomen, säger Lennart Blomqvist och fortsätter:

– Forskningen får utvisa, men med hjälp av apparaten kan man i framtiden tänka sig bättre behandlingsplanering och därmed även bättre överlevnad. Målet är att kunna behandla patienten så individualiserat och korrekt som möjligt med undersökningen. Det innebär också att man har information som leder till att man inte ger patienten behandlingar som inte gör någon nytta.

Kameran ger även andra mervärden:

– För personal både på nuklearmedicin och magnetkamera blir det ett sätt att arbeta tillsammans och öka samverkan kring patienten, forskning och utbildning. Det är något som vi ser mycket positivt på, säger Lennart Blomqvist.

FAKTA PET/MR

  • PET står för Positrionemissiontomografi där det vanliga spårämnet är en radioaktiv sockerlösning som sprutas in i blodet på patienten. Lösningen tas upp av vävnaden som, beroende på vilken vävnad det rör sig om, förbrukar olika mycket näring. Exempelvis lyser tumörer och inflammationer upp av den radioaktiva sockerlösningen.
  • Ytterligare två PET/MR-kameror finns i Sverige, i Umeå och Uppsala.
  • Apparaten kan även användas som vanliga MR-kameror separat, när den inte används om kombinerad PET/MR.skylt med varning för magnetfält

Du kanske också är nyfiken på att läsa:

Karolinskas Green Team tar miljöarbetet till en ny nivå

Projektet Green Team kraftsamlar miljöaktiviteter inom ett av Tema Cancers patientområden. Följ med till deras möte där de letar lösningar på onödig kassering av cytostatika och hur man minskar antalet flygresor i arbetet.