NIKOLAS HEROLD FORSKAR FÖR EN BÄTTRE BEHANDLING MOT LEUKEMI

20 januari, 2020

Ämnen i artikeln

TEXT: CATARINA THEPPER • FOTO: CARIN TELLSTRÖM

Forskare på Karolinska har identifierat ett läkemedel som kan ge en effektivare behandling vid AML, akut myeloisk leukemi. Artikeln publicerades den 17 januari i ansedda tidskriften EMBO och i vår startar en klinisk studie.

 

För många patienter fungerar inte cytostatikabehandlingen mot akut myeloisk leukemi, AML, fullt ut.  En vanlig orsak till detta är resistens. Att häva resistensen kan därför vara av stor betydelse för patientgruppen, där bara var fjärde överlever längre än fem år. I Sverige drabbas runt 350 personer varje år av AML. Risken att drabbas ökar med stigande ålder efter 40 år.

 

Forskaren och ST-läkaren Nikolas Herold har tidigare visat att resistensen beror på ett protein, SAMHD1 nature.com/articles/nm.4265

 

Han och hans forskarkollegor på Karolinska har därefter testat en stor mängd substanser, totalt 33 000 molekyler, för att hitta något som kan häva resistensen.

 

Nu har de identifierat en sådan substans. Idag publiceras artikeln i ansedda molekylärmedicinska tidskriften EMBO, där de också visar hur mekanismen bakom den hävda resistensen fungerar.

 

Den verksamma substansen, hydroxyurea, är ett generiskt läkemedel, det vill säga ett redan existerande läkemedel som inte är patentbelagt. Det används idag bland annat vid behandling av sickle-cell- disease.

– Under våren går vi vidare med en klinisk studie och då underlättar det att läkemedlet inte är nytt. Dessutom är det relativt billigt, med flera tillverkare, säger Nikolas Herold.

 

 

I februari startar studien som kommer att inkludera 69 patienter som nyligen insjuknat i AML. De kommer att få hydroxyurea tillsammans med cytostatika. Antalet leukemiceller  mäts i ett benmärgsprov före och efter behandlingen för att få ett mått på effektiviteten.

 

– Vi kommer att följa patienterna under fem år för att se hur överlevnaden påverkas. Jag hoppas att vi kan bota fler. Förstudierna har givit goda resultat, säger Nikolas Herold.

 

Eftersom SAMHD1 även begränsar effekten av behandling mot andra typer av blodcancersjukdomar, som T-ALL och LBL, hoppas forskargruppen att fynden också ska gynna dessa patientgrupper.

 

Studien är nationell med Karolinska /Region Stockholm som huvudman och i samarbete med den svenska AML-gruppen.

 

 

Du kanske också är nyfiken på att läsa:

Flyttblogg #3 Huddinge

Flyttblogg #3 Huddinge

FLYTTBLOGG. Nu närmar sig flytten. Allt från operationssalar till vilosoffor testas samvetsgrant inför vardagen i de nya lokalerna.

Jakten på epilepsins epicentrum

Jakten på epilepsins epicentrum

Nordens första robotassisterade steroEEG-inplatation har utförts på Karolinska. Tekniken öppnar dörren för att operera dubbelt så många patienter med svår epilepsi.

Så blir operationsinstrumenten sterila

Så blir operationsinstrumenten sterila

Dygnet runt, året runt förser sterilanläggningen i Solna hela sjukhusets operationsverksamhet med sterila instrument. Kmagasin tog en titt bakom kulisserna – på en omständlig process.

Poppis 1800-talssystem i supermodernt hus

Poppis 1800-talssystem i supermodernt hus

Vad har 1800-talets Prag för likheter med nya sjukhusbyggnaden i Solna? Svar: ett omfattande och mycket uppskattat rörpostsystem! Men vad har egentligen ett gammaldags kommunikationssystem som rörpost för roll på moderna sjukhus som Karolinska Universitetssjukhuset, vars båda sajter i Huddinge och Solna har begåvats med systemet?

En ljuskrona med en särskild historia

En ljuskrona med en särskild historia

Ett av de första synliga konstverken i nya O-huset i Huddinge är en ljuskrona i glas.
– Den ska lysa dygnet runt som en symbol för kärlek som aldrig slocknar, säger konstnären, Snezana Vucetic Bohm.

3 frågor till: Teamet runt patienten vid kärlkirurgi

3 frågor till: Teamet runt patienten vid kärlkirurgi

På Tema Hjärta och Kärl, plan 11 i Solna, står perifera kärlsjukdomar i fokus. Som ”fönstertittarsjukan” det vill säga nedsatt cirkulation i benen, och aorta-aneurysm. Kärlen som opereras här finns alla utanför hjärtat och hjärnan. Inom patientområdet arbetar bland andra läkare/kärlkirurger, sjuksköterskor och sjukgymnaster.