De hjälper patienter navigera bland sjukskrivningsregler

18 oktober, 2018

Ämnen i artikeln

TEXT: LINN ALMERUD • FOTO: ANNA LARSSON

Regelverket kring sjukskrivningar kan vara snåriga. För att underlätta arbetet med sjukskrivningar och skapa en plan för patientens återgång till arbetet finns sedan en tid tillbaka två rehabiliteringskoordinatorer på Karolinska.

Rehabiliteringskoordinatorer arbetar inom den ortopediska verksamheten och kopplas in när en sjukskrivning ska förlängas. Syftet är att stödja och förbättra sjukskrivningsprocessen.

– Vi ringer upp patienterna som vill ha sin sjukskrivning förlängd. Många vet inte hur sjukskrivningsreglerna ser ut och reglerna kan vara svåra att förstå. Så vi informerar om det och pratar om att det viktigaste egentligen är att det finns en plan för vägen tillbaka. Vi har ofta lite mer tid att lägga på samtal med patienterna, säger rehabiliteringskoordinator Eva Lizén.

Rehabiliteringskoordinatorer lättare att nå

Det har tidigare ofta varit svårt för patienten att få tag i någon att prata om sin sjukskrivning med. Rehabiliteringskoordinatorerna ger mottagningen någon att hänvisa patienterna till.

– Det är fortfarande läkaren som förlänger sjukskrivningen, men vi kan vara lättare att nå och kan jobba fram ett underlag till läkaren. Vi kan också stötta rehabiliteringsarbetet och följa upp om patienterna tränar som de ska och uppmana till att träffa en fysioterapeut om de behöver det, fortsätter Eva Lizén.

Känslan vi har är att patienterna ofta uppskattar vårt stöd.

Både hon och Linda Nilsson arbetar halvtid som rehabiliteringskoordinatorer och halvtid som kliniska fysioterapeuter. De lägger stort fokus på att patienterna ska ha en aktiv sjukskrivning.

– Många som har blivit sjukskrivna sitter och väntar på att skadan ska bli bra. Vi försöker titta på vad de har för arbete och vad de behöver träna upp för funktioner för att klara av sitt arbete med den skada de har. Vi är mer styrande i återgången till arbetet, hjälper dem att sätta mål och tittar på hur en lämplig upptrappning kan se ut, säger rehabiliteringskoordinator Linda Nilsson.

Ibland har de även kontakt med Försäkringskassan och hjälper till med kommunikationen mellan dem och vården. Rehabiliteringskoordinatorerna har också ett utbildningsuppdrag. Det innebär att öka förståelsen för försäkringsmedicin i verksamheten, förbättra rutiner kring sjukskrivning och försöka se till så alla gör lika.

Gör skillnad för patienterna

Det är viktigt att rehabiliteringskoordinatorerna gör en oberoende bedömning vid patientsamtal. Linda och Eva märker att deras insatser gör skillnad för patienterna.

– Känslan vi har är att patienterna ofta uppskattar vårt stöd. Det är enormt viktigt för dem att det här fungerar. Det är svårt att fokusera på sin rehabilitering om man inte har pengar månaden ut. Men det är inte alltid det mest prioriterade området inom vården, säger Linda Nilsson.

– Vi är bra på att nysta i var problemen ligger om det är en lång sjukskrivning. Många gånger är det rädslor som hindrar att patienten börjar jobba och då kanske det bästa inte är att förlänga sjukskrivningen utan stötta patienten i att börja jobba istället, avslutar Eva Lizén.

REHABILITERINGS-KOORDINATORER

Arbetssättet med rehabiliterings-koordinatorer är ett projekt som först startade på Södersjukhuset och sedan har spritts till övriga sjukhus i Stockholm. Det nationella uppdraget är att sänka sjukskrivningstalen i Sverige. Rehabiliteringskoordinatorerna kan kopplas in när en sjukskrivning ska förlängas och vara ett nav i kommunikationen mellan vården, patienten och försäkringskassan. Ortopedverksamheten var först med att införa arbetssättet på Karolinska. Inom primärvården har arbetssättet funnits längre.

Du kanske också är nyfiken på att läsa:

Liv efter döden för Karolinskas plasthandskar

Ett liv efter döden för engångshandskar, är det möjligt? Absolut! Det visar ett nyligen avslutat projekt där Karolinskas plasthandskar blivit mattor. Men det finns mer att göra för miljön. Det stod klart när sjukhusets miljöavdelning nyligen höll stormöte på temat cirkulär ekonomi och effektiv resurshantering.

Cathrin Hällström

Vad är intensivvård?

I intensivvården tar vi hand om de mest kritiskt sjuka patienterna. Att få arbeta med människor som är svårt sjuka är en ynnest, och det ger en ökad förståelse för livets skörhet, säger biträdande överläkare Cathrin Hällström.

Superstjärnans idéer lever kvar – 199 år senare

Att tvätta händerna mellan varje patient har inte alltid varit självklart i vården. Lika lite som rena lakan, diskade bestick och frisk luft. Men den 12 maj för 199 år sedan föddes Florence Nightingale, och gjorde rent hus med sjukvården. Något som satt spår i både vård och forskning, än i dag.

LIVSVIKTIGT ROLLSPEL I KATASTROFLÄGE

Det sprakar till i kommunikationsradion Rakel på Intensivakuten i Solna. Regionen rapporterar om explosioner på Stockholms central. Minuter senare kommer de första patienterna till akuten. De första av många, allt inom ramen för övningen Surge Capacity, som hölls den 9 april i Solna.

INTENSIVENS MEDARBETARE I NÄRBILD

FILM. Intensivvården på Karolinska spänner över många yrken och roller. Här möter du några av alla våra intensivvårdsmedarbetare, för en insyn i vad de gör på jobbet!

Smart diagnostik på intensiven

Chansen att överleva de första kritiska timmarna efter en svår olycka är idag större än någonsin. Därför ökar intensivvårdens betydelse, menar professor Anders Oldner.