De hjälper patienter navigera bland sjukskrivningsregler

18 oktober, 2018

Ämnen i artikeln

TEXT: LINN ALMERUD • FOTO: ANNA LARSSON

Regelverket kring sjukskrivningar kan vara snåriga. För att underlätta arbetet med sjukskrivningar och skapa en plan för patientens återgång till arbetet finns sedan en tid tillbaka två rehabiliteringskoordinatorer på Karolinska.

Rehabiliteringskoordinatorer arbetar inom den ortopediska verksamheten och kopplas in när en sjukskrivning ska förlängas. Syftet är att stödja och förbättra sjukskrivningsprocessen.

– Vi ringer upp patienterna som vill ha sin sjukskrivning förlängd. Många vet inte hur sjukskrivningsreglerna ser ut och reglerna kan vara svåra att förstå. Så vi informerar om det och pratar om att det viktigaste egentligen är att det finns en plan för vägen tillbaka. Vi har ofta lite mer tid att lägga på samtal med patienterna, säger rehabiliteringskoordinator Eva Lizén.

Rehabiliteringskoordinatorer lättare att nå

Det har tidigare ofta varit svårt för patienten att få tag i någon att prata om sin sjukskrivning med. Rehabiliteringskoordinatorerna ger mottagningen någon att hänvisa patienterna till.

– Det är fortfarande läkaren som förlänger sjukskrivningen, men vi kan vara lättare att nå och kan jobba fram ett underlag till läkaren. Vi kan också stötta rehabiliteringsarbetet och följa upp om patienterna tränar som de ska och uppmana till att träffa en fysioterapeut om de behöver det, fortsätter Eva Lizén.

Känslan vi har är att patienterna ofta uppskattar vårt stöd.

Både hon och Linda Nilsson arbetar halvtid som rehabiliteringskoordinatorer och halvtid som kliniska fysioterapeuter. De lägger stort fokus på att patienterna ska ha en aktiv sjukskrivning.

– Många som har blivit sjukskrivna sitter och väntar på att skadan ska bli bra. Vi försöker titta på vad de har för arbete och vad de behöver träna upp för funktioner för att klara av sitt arbete med den skada de har. Vi är mer styrande i återgången till arbetet, hjälper dem att sätta mål och tittar på hur en lämplig upptrappning kan se ut, säger rehabiliteringskoordinator Linda Nilsson.

Ibland har de även kontakt med Försäkringskassan och hjälper till med kommunikationen mellan dem och vården. Rehabiliteringskoordinatorerna har också ett utbildningsuppdrag. Det innebär att öka förståelsen för försäkringsmedicin i verksamheten, förbättra rutiner kring sjukskrivning och försöka se till så alla gör lika.

Gör skillnad för patienterna

Det är viktigt att rehabiliteringskoordinatorerna gör en oberoende bedömning vid patientsamtal. Linda och Eva märker att deras insatser gör skillnad för patienterna.

– Känslan vi har är att patienterna ofta uppskattar vårt stöd. Det är enormt viktigt för dem att det här fungerar. Det är svårt att fokusera på sin rehabilitering om man inte har pengar månaden ut. Men det är inte alltid det mest prioriterade området inom vården, säger Linda Nilsson.

– Vi är bra på att nysta i var problemen ligger om det är en lång sjukskrivning. Många gånger är det rädslor som hindrar att patienten börjar jobba och då kanske det bästa inte är att förlänga sjukskrivningen utan stötta patienten i att börja jobba istället, avslutar Eva Lizén.

REHABILITERINGS-KOORDINATORER

Arbetssättet med rehabiliterings-koordinatorer är ett projekt som först startade på Södersjukhuset och sedan har spritts till övriga sjukhus i Stockholm. Det nationella uppdraget är att sänka sjukskrivningstalen i Sverige. Rehabiliteringskoordinatorerna kan kopplas in när en sjukskrivning ska förlängas och vara ett nav i kommunikationen mellan vården, patienten och försäkringskassan. Ortopedverksamheten var först med att införa arbetssättet på Karolinska. Inom primärvården har arbetssättet funnits längre.

Du kanske också är nyfiken på att läsa:

Ann Ödlund Olin

Hur hänger mat och tillfrisknande ihop?

Ann Ödlund Olin, är sjuksköterska och forskare och har projektlett införandet av ett nytt måltidskoncept för patientmaten på Karolinska Solna. Hon är glad över att patienterna nu får vällagad mat tillagad på plats.

Här finns plats för barnens språk

Logopederna Linnea Vestermark och Lovisa Elm har sin arbetsplats på en språkförskola. Här går barn med grav språkstörning och språkträningen är en del i den dagliga verksamheten. Det är en behandlingsform.

Patienter på intensiven screenas med ny metod

Att få uppföljning för att bearbeta sina upplevelser är viktigt för många patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning. Läkaren Anna Miltons forskning ska göra det lättare att identifiera vilka patienter som är i behov av det.

Nya lokaler ger bättre övervakning av epilepsipatienter

Minst 81 000 personer i Sverige har epilepsi, varav 12 000 barn. För de flesta fungerar medicinerna, men för en tredjedel krävs kirurgi. Sedan i höstas har Karolinska Universitetssjukhuset fått större möjligheter till övervakningsundersökningar under dygnets alla timmar för dessa personer. Syftet är att hitta just de patienter som kan få ett normalt liv tack vare kirurgi.

Hon ger röst åt ALS-patienterna

På vänstra underarmen har hon en ängel och orden ALS-fighter intatuerade. Mia Möllberg lät göra tatueringen i år. – Jag har orken och drivet, säger hon om rollen som patientrepresentant i ett av Karolinskas vårdflöden.

Att hitta sitt sociala nätverk när livet ställs på ända

Det som är viktigt när man är frisk blir ännu viktigare när man är svårt sjuk. Hur går det till att både bevara och skapa nya relationer när en diagnos förändrar hela livet? Det undersökts nu i ett patientdrivet projekt på Karolinska.