Det finns 2 artiklar om Öppenvård

Patienter på intensiven screenas med ny metod

Att få uppföljning för att bearbeta sina upplevelser är viktigt för många patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning. Läkaren Anna Miltons forskning ska göra det lättare att identifiera vilka patienter som är i behov av det.

Öppen lösning för öppenvården

Med den stora flytten av öppen- och dagvård till nya lokaler på Eugeniavägen 3 får personal och patienter möta en ny miljö anpassad till ett nytt sätt att arbeta. – Det kommer att bli mindre spring mellan olika avdelningar, säger Annelie Liljegren som varit med och arbetat med projektet i tio års tid.