Föräldrarna är barnets viktigaste personer. Runt den synen bygger Karolinska sin familjecentrerade neonatalvård.
– Det handlar om att göra föräldrarna delaktiga i vården så tidigt som möjligt och att minimera separationen redan från födseln, berättar Siri Lilliesköld, omvårdnadsansvarig för patientområdet Sjuka nyfödda barn på Karolinska.