Nya salar i världsklass

Nya sjukhusbyggnaden i Solna har 35 operationssalar. Elva av dem börjar att användas senare i år. Med hjälp av den senaste tekniken får Karolinska nu en helt ny operationsmiljö som hör till de mest moderna i hela världen. Välkommen in.

Salarna är byggda för att vara flexibla och igenkänning har varit ett ledord för designgruppen. I varje sal finns en basutrustning som är gemensam för alla operationssalar. Salarna är anpassade för att kunna ta hand om universitetssjukhusets olika typer av operationer.

I basutrustningen ingår operationsbord, operationslampor, en större mobil operationsutrustning och en integrationslösning – som är helt ny för Karolinska. Den har flera finesser och består av styrsystem för medicinteknisk utrustning, dokumentationssystem för loggning av data, telemedicinsystem och ett videokommunikationssystem med kameror, flera stora bildskärmar och videokonferensutrustningar.

Integrationslösningen hanteras via en manöverpanel som är lättåtkomligt placerad intill operationsbordet. Det går till så att operationsteamet, på panelen, styr den medicintekniska utrustningen, väljer vad som ska visas på skärmarna och om man vill kommunicera med någon utanför salen. Förutom manöverpanelen i operationsområdet finns ytterligare en manöverpanel i salen som möjliggör för övrig operationspersonal att styra viss MT-utrustning, kameror och var bilder ska visas.

Tre stycken 84-tumsskärmar är en del i integrationslösningen och är strategiskt placerade på väggarna, på liknande sätt i varje sal. På de stora skärmarna har teamet flera möjligheter att följa operationen.

– Bara genom att lyfta blicken kan vi på en stor bild se vad vi gör inne i salen. Vi får både en överblick och ser detaljer, och vi kan även få bild in i salen utifrån. Med integrationslösningen för vi nu in modern teknik i vårdmiljön, teknik som många av oss redan är vana vid från hemmiljön, säger Linus Blohmé, kärlkirurg och delaktig i projektgruppen för operationssalarna.

I salen finns två övervakningskameror och en kamera som kan filma operationsområdet. På skärmarna i salen kan teamet sedan se bland annat närbilder av ingreppet eller patientens vitalparametrar. Systemet är flexibelt och det är teamet i salen som väljer vad som ska filmas och vad som ska visas på de olika skärmarna.

– De stora skärmarna tydliggör vad som händer. Alla ser på en gång om det händer något akut. Det gör att man känner sig som ett team och alla är delaktiga, säger Beatrice Harris, som är operationssjuksköterska på Thorax och instrumenterar hjärt-, lung- och kärloperationer. Hon är en av flera som i en testsal har provat att arbeta med delar av den nya integrationslösningen.

Det är den nya digitala tekniken och de möjligheter som det ger som är den stora förändringen med de nya operationsmiljöerna – jämfört med nuvarande miljöer på Karolinska.

– Nu har vi i operationssalen en skärm med en manöverpanel som vi kan sterilklä. Med den kan kirurgen eller någon annan i teamet självständigt manövrera olika parametrar. Det går att styra ljuset, operationsbordet, filma i operationssåret och med videoassisterad teknik går det även att filma från optiken, säger Beatrice Harris.

Hela nya sjukhusbyggnaden i Solna är byggd och planerad för nya arbetssätt runt patienten. Det gäller även operationssalarna.

– Det viktiga är att tekniken ska underlätta och förbättra. Här får vi en miljö som är till gagn både för patienten och teamet. Genom att snabbt hantera den medicintekniska utrustningen i salen kan vi komma förbi ett antal steg i arbetsprocessen. Det handlar bland annat om att snabbt kunna ta en röntgenbild eller att själv, sterilklädd via manöverpanelen, kunna leta fram tidigare bilder och enkelt se i journalen. Det spar tid under operationen och ökar patientsäkerheten, menar Linus Blohmé.

I och med de nya salarna kommer även nya rutiner för operationsteamen, till exempel mer förberedelser utanför salen. Intill de nya salarna finns så kallade uppdukningsrum.

– Arbetssätten i de nya operationssalarna kommer att förändras med kortare avstånd och bättre förberedelser utanför salen, säger Linus Blohmé.

Ett system för videokommunikation är också en del av den nya integrationslösningen. Det finns i alla salar.

– Med det system vi har i nya sjukhuset går det att kommunicera mellan operationsrum utan att behöva gå mellan salarna. Det är också enkelt att kommunicera med jourrum eller från operationsrummet med omvärlden, säger Johan Nordenadler, civilingenjör och projektledare för försörjning av MT-utrustning till operationssalarna.

Rent praktiskt innebär det att man direkt i salen till exempel kan kommunicera med och få stöd av en mer erfaren kollega i en annan operationssal. Eller samtala med annat sjukhus i Sverige och i världen genom att helt enkelt koppla upp en extern specialist på en av skärmarna för att diskutera under operation.

Tanken är också att den integrerade lösningen ska ge bättre möjligheter till utbildning. Det är smidigt att visa och följa pågående operation i annan lokal eller att spela in operationen och sedan se filmen vid ett utbildningstillfälle.

– Det här är viktigt. Nu kan vi enklare kommunicera med andra och vi kan stärka lärandet. Vi ser att tekniken blir ett sätt att kombinera och förbättra arbetet både vid utbildning och för att ge vård på lika villkor, säger Linus Blohmé.

Allt från teknik och arbetsmiljö till kläder och utrustning i de nya salarna möter höga krav. Kraven på luftrenhet i salarna är också högt ställda för att minska risken för infektion hos patienterna. Kombinationen av de nya kläderna och ventilation gör operationsmiljön väldigt ren (läs mer om luftrenheten i sidospalten).

Ljudmiljön i salen är också ovanligt tyst i jämförelse med operationssalar i allmänhet. I vila är här ljudnivån 40 decibelA, standard för operationssalar är annars kring 50-60 decibelA.

— Sänkt ljudnivå är bra för oss som jobbar i operationsmiljön. När vi stänger av ljudet märker vi skillnaden även om det inte är något man är medveten om när man jobbar, säger Linus Blohmé.

En gemensam plattform har varit viktigt för utvecklingsprojektet. Salarna är anpassade för att kunna ta hand om universitetssjukhusets många olika typer av operationer, där man utgår från basutrustning som är densamma för alla och sedan lägger till specialutrustning för mer specifika operationer och ingrepp.

– Vi har eftersträvat en igenkänning mellan salarna och i varje sal finns en basutrustning. Det gör att det är lätt för personalen att byta mellan salarna, säger Johan Nordenadler.

Den nya operationsmiljön och integrationslösningen blir ett stöd för att enklare och mer patientsäkert kunna nyttja modern teknik, att lättare spara data för senare analys och för att smidigare i realtid kunna kommunicera i operationsmiljön.

– Det är roligt att se nya idéer prövas och förhoppningsvis ska de här miljöerna kunna bli en välfungerande verklighet för oss som ska arbeta i den nya operationssalarna. Rummen ska stödja arbetssätten kring patienten. Många ingrepp i vården ställer nu stora krav på teknik. Vi har i den nya miljön försökt foga ihop ny teknik och nya arbetssätt. Det som har varit viktigt att utveckla har varit möjligheten till informationsteknik i alla salarna, säger Linus Blohmé.

Ledorden för arbetet med operationssalarna har varit patientsäkerhet, igenkänning och flexibilitet – precis som för det övriga NKS-projektet.

– Vi har jobbat med det här projektet länge nu och det känns fint att salarna börjar bli färdiga. Sammantaget är nog operationssalarna i nya sjukhuset bland de mest moderna i världen, både vad gäller integrationslösningen och luftrenheten, säger Johan Nordenadler.

Susanne Bergqvist är redaktör på Karolinska Magasin.