Avancerat i nytt labb

Med förfinad teknik, riktigt modern och kraftfull röntgen och erfarna specialister har ERCP-labbet på Karolinska Huddinge de bästa förutsättningar till avancerad endoskopisk diagnostik och behandling.

– Vi har byggt ett nytt ERCP-laboratorium. Det ger oss både nya och fler möjligheter till avancerad vård. En av möjligheterna är att vi kan förfina cancerdiagnostiken ytterligare och ligga i yttersta framkant. Med det nya labbet kan vi på ett säkrare sätt diagnostisera svårbehandlade cancersjukdomar i gallvägarna, säger Urban Arnelo, överläkare vid enheten.

r de patienter som redan har långt gången cancersjukdom är behandlingsmöjligheterna tyvärr begränsade. Förhoppningen är dock att kunna upptäcka allt fler sjuka på ett tidigare stadium och helst förebygga utvecklingen till cancer. När cancer i pankreas, gallvägar eller den delen i kroppen upptäcks sent, är de mycket svåra att behandla med operation, med goda resultat.

– ERCP är en nödvändig verksamhet för den typ av högspecialiserad kirurgi inom lever, pankreas och den transplantationsverksamhet som bedrivs här på Karolinska.

Den avancerade lab-miljön med hög bildkvalitet på röntgenutrustning gör verksamheten nu till ett av de tekniskt ledande inom området.

– Alla ledande ERCP-lab världen använder stationära röntgenapparater vilket har en avgörande betydelse i avancerade fall då metoden är beroende av bra röntgen. Och det har vi också nu. Den nya tekniken gör att vi verkligen med ögat på en bildskärm kan se även små förändringar. Det är stor skillnad jämfört med att studera en ”gammaldags” röntgenbild.

Med röntgenutrustningen går det även till exempel att ta fram en tredimensionell digital bild av gångarna i levern hos patienter med kroniska sjukdomar och där det finns behov av att undersöka specifika förändringar på ett visst ställe i organet. 3D ger bättre möjlighet till ökad precision under undersökningen.

Till Karolinska Huddinges ERCP-enhet remitteras förhållandevis många patienter. Enheten är den största i Sverige, nästan dubbelt så stor jämfört med landets näst största. Internationell statistik visar också att kvaliteten förbättras ju fler ingrepp man gör.

– Vi har stora patientgrupper hos oss och det är viktigt för att kunna hålla hög kvalitet. Men även om vi har stor erfarenhet av ERCP och har goda resultat, så är metoden inte riskfri. Komplikationer som bukspottkörtelinflammation förekommer i 3-6% av undersökningarna men lyckligtvis är det stora flertalet ej allvarliga.

I ERCP-labbet utförs inte bara diagnostik utan även behandling och i många fall vid ett och samma tillfälle. Undersökningarna görs både akut och planerat och vid olika typer av sjukdomstillstånd i gallvägarna och i bukspottkörteln. För teamen som jobbar i ERCP-labbet är komplicerad gallstensbehandling – stora gallgångsstenar och stenar inuti levern – relativt vanlig och även att behandla patienter med gulsot på grund av cancer som stänger av gallvägarna. ERCP-behandlingen av gallvägarna är i dessa fall nödvändig inför senare behandling med exempelvis cellgifter.

Andra vanliga exempel där ERCP-behandling kan bli aktuell är efter avancerade operationer i lever, gallvägarna, bukspottskörteln eller efter levertransplantationer. Efter dessa operationer kan det uppstå läckage, postoperativt, då kan ERCP vara ett behandlingsalternativ.

Vi har sedan länge sett ett behov av akut behandling hos en grupp patienter med gulsot och det har varit frustrerande att inte kunna behandla dessa snabbt. Men nu kan vi det i vårt nya labb. Vid de här tillfällena kan vi också göra enklare diagnostik med cellprover.

Det nya ERCP-labbet har mer yta. Det ger plats för mer utrustning och fler personal. Det innebär också ökade möjligheter att kombinera två mycket specialiserade metoder för undersökning, ERCP och PTC. PTC är också en interventionell radiologisk undersökningsmetod som kan användas som en hjälp till ERCP eller till och med ersätta ERCP om ERCP inte fungerar.

Det är enorm förbättring, inte minst för patienten, att på ett patientsäkert sätt kunna byta metod i samma sövning. Tidigare gjordes dessa undersökningar vid två tillfällen.

Metoden har genomgått flera stora förändringar sedan den uppfanns 1968. Initialt användes ERCP enbart som en diagnostisk metod och var länge den enda form av röntgen för att tolka sjukdomar i framför allt bukspottkörteln. Under senare delen av 70-talet och under 80-talet utvecklades en hel del instrument och tekniker för att även kunna behandla med ERCP.

– När vi fick magnetkamera på Karolinska Huddinge 1998 försvann i princip de diagnostiska undersökningarna med ERCP eftersom de var förknippade med risker och magnetkamera är i princip ofarligt som undersökningsmetod. Men eftersom man inte kan behandla med magnetkamera fanns det fortsatt behov att behandla vissa sjukdomar med ERCP.

2004 blev sedan Karolinska universitetssjukhuset ett av fyra ställen i världen som var med om att utvärdera en helt ny ERCP-teknik där man använde minikameror som förs in i gallgångarna och i bukspottkörtelns gångsystem. Förra året var teamet på Karolinska i Huddinge först i Europa med att använda den senaste utvecklingen inom detta område.

– Vi blev tidigt stor användare av den nya tekniken som nu dessutom har förbättrats ytterligare och digitaliserats. Utvecklingen har gett en renässans för diagnostisk utredning med ERCP. Metoden och den nya tekniken gör att vi verkligen med ögat kan se sjukdomsförändringar i kroppen och det är en avsevärd skillnad jämfört med att indirekt studera en röntgenbild.

Förutom att den nya tekniken ger bättre förutsättningar för diagnostik har den även utvecklats för att kunna utföra behandling, som till exempel sprängning av stora gallgångsstenar som inte kan åtgärdas med andra metoder.

I anslutning till labbet finns ett helt nytt ”teleguidance”-rum. Här guidar Karolinskas specialister rutinmässigt kollegor på andra sjukhus under pågående endoskopiskt ingrepp, något som är världsunikt.

Sedan 2009 har verksamheten guidat läkare i Visby direkt under operation. I Visby har resultaten förbättrats avsevärt efter att man började samarbeta.

– Numera kan vi guida och ge råd till upp till tre sjukhus under operation samtidigt. Intresset är stort och vi vill utvidga det här och även guida sjukhus utanför Norden. Vi ser att guidningen ger resultat med bättre kvalitet för patienten på utförda ingrepp.