Först med ny 3Dteknik

Karolinska Universitetssjukhuset är först i världen med att använda ny avancerad tredimensionell navigationsteknik vid ryggradskirurgi. Det är ett team inom neurokirurgi, ortopedi och neuroradiologi som nu har genomfört ryggradsoperationer med hjälp av den nya avancerade 3D-navigationstekniken med lyckat resultat.

Tekniken ger möjlighet till bättre och säkrare placering av ryggkirurgiska implantat.

Utvecklingen sker inom ramen för ett samarbetsavtal mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Philips kring innovativ medicinsk teknik. Det handlar om ett löpande samarbete där teknisk och medicinsk innovation möts för bästa nytta för patienten.

– När vi på detta sätt samarbetar kan vi påverka resultaten både utifrån de behov vi ser i vården och för att förbättra för patienterna. Det är väldigt spännande och en otrolig möjlighet att få vara med och utveckla en helt ny medicinteknisk utrustning för kirurgi med patientnyttan i centrum, säger Adrian Elmi Terander biträdande överläkare och medicine doktor, Neurokirurgiska kliniken.

Den nya tekniken har nu använts vid operationer av patienter med bland annat skolios och kotförskjutningar, för att korrigera anatomin och lindra smärta.

– Syftet med operationerna är att förbättra livskvaliteten hos patienterna och med den nya tekniken kan vi göra ingreppen ännu säkrare.

Kirurgiska navigationssystem vid operation är i sig inget nytt, det är en teknik som använts de senaste 20 åren. Med de flesta system som nu används tar man vanligtvis röntgenbilder på patienten före operation. Dessa bilder används sedan som underlag för planering inför och under själva operationen. Med den nya tekniken tar man röntgenbilden direkt på operationsbordet och lägger samman den tredimensionella röntgenbilden med en högupplöst videobild av patientens anatomi i operationsfältet. För vårdteamet ger det bättre möjligheter att ytterligare öka precisionen under operationen

– Med den nya navigationsteknologin får vi i operationsrummet en högupplöst tredimensionell bild av patientens ryggrad. Det kombinerar vi med den videobild vi ser i operationsfältet. Vi kan nu planera ingreppet virtuellt och kan exempelvis med stor noggrannhet placera skruvar.

På det här sättet förbättras både vårdteamets planering av ingreppet och kirurgens möjlighet att styra instrumenten under operationen. Dessutom minimeras risken för patienten att behöva genomgå en ny operation.

– Det är en viktig fördel. Genom att vi kan ta tredimensionella bilder på operationsbordet kan vi nu också kontrollera resultatet omedelbart i operationssalen utan att behöva flytta patienten till en röntgenavdelning efter operationen. Det innebär också att vi kan korrigera direkt om det skulle behövas.

Eftersom det är videobilder som används för navigering under operationen minskar också den sammanlagda stråldosen. Operationen sker med minimal stråldos för patienten och operationspersonalen utsätts inte för någon strålning alls.

I en första fas används den nya navigationstekniken vid ryggradskirurgi. Därefter ska den vidareutvecklas för användning vid operationer i hjärnan, vid trauman och andra kirurgiska discipliner. Nu görs ingreppen med öppen kirurgi men syftet är att även kunna övergå till att använda navigationstekniken vid minimalinvasiv kirurgi.