Samarbete med Kriminalvården om digital lösning för vård av hepatit C

Karolinska har i ett samarbete med Kriminalvården tagit ännu ett steg mot digitalisering av vården. Med en digital plattform och videoteknik, blir det möjligt för patienter att få snabb behandling. I ett första skede så erbjuds detta för patienter med diagnosen Hepatit C. Projektet omfattar alla anstalter i Stockholmsområdet.

Med videotekniken blir vård och specialister tillgängliga för Kriminalvården på ett sätt som aldrig gjorts tidigare. Direkt efter möte med sjuksköterska får patienten genom ett videobesök möta läkare.

– Vi vill kunna erbjuda patienter vård på ett sätt som bäst passar dem och deras situation. Hittills är det väl emottaget och i förlängningen så ser vi stora vinster i form av snabbare vård och även kostnadsbesparingar säger Lars Håkan Nilsson, Medicinsk Rådgivare Kriminalvården.

Fredrik Öhrn, verksamhetsutvecklare.

– Vi vill möta patienten och erbjuda en jämlik vård för alla patienter. Det här är ett nytt sätt att arbeta, säger Fredrik Öhrn, verksamhetsutvecklare Innovation på Karolinska Universitetssjukhuset.

I detta samarbete får alla läkemedelsföretag som tillverkar medicin för Hepatit C möjlighet att interagera och komma med förslag på nya arbetssätt och ny teknik.

Team för vård

Teamet består av två sjuksköterskor och en deltidsadministratör och bedriver öppenvård måndag-fredag. Avtalet med Kriminalvården slöts vid årsskiftet. Det större Hepatit C- projektet löper över 2 år och startade våren 2016.

Fakta Hepatit C

Kronisk hepatit orsakad av hepatit C-viruset (HCV) är ett hälsoproblem med 45 000 smittade i Sverige. HCV-infektion kan leda till leverskador (cirros) med ökade risker för levercancer och leversvikt. Leverskador på grund av HCV har gradvis ökat de senaste åren och komplikationer av HCV-infektion är nu en av de vanligaste orsakerna till levertransplantationer i Sverige.

 

Bakgrund

För att utveckla vården för patienter med Hepatit C har ett parallellt spår lagts till den ordinarie verksamheten, med ett uttalat uppdrag att med hjälp av ny teknik förbättra för patienter. Projektet har utformats gemensamt av läkare på Karolinska, patientrepresentanter och de läkemedelsbolag som har produkter för behandling av Hepatit C. Sjuksköterskorna har genom samarbetet erbjudit bl.a. nya snabbare kontaktvägar för patienter, elektroniska formulär för iPad för patienter att fylla i och utarbetat rutiner för ökad användning av video för patientmöten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *