Magnus Dalén

Vad är en minimalinvasiv hjärtoperation?

9 oktober, 2019

TEXT: DAVID GROSSMAN • FOTO: JENNIFER GLANS

När inte hjärtkirurgen Magnus Dalén opererar patienter på Karolinska i Solna bedriver han forskning och föreläser om nya metoder inom hjärtkirurgin. Fokus är att vidareutveckla så kallade minimalinvasiva metoder.

Vad är en minimalinvasiv hjärtoperation?

– Det innebär att operationen görs med minsta möjliga trauma för patienten, till exempel små snitt vid operation av hjärtklaffar istället för att öppna hela bröstbenet. Med minimalinvasiva metoder finns många potentiella fördelar. Vår forskning visar att vårdtiderna minskar med 50 procent, risk för stora blödningarna går ner med till en tredjedel – alltså sammantaget stora vinster för såväl patienter som för samhället.

Hur bra är hjärtkirurgin idag jämfört med för tio år sedan?

– Det är faktiskt tio år sedan jag första gången kom till hjärtkirurgen. Den stora skillnaden mot då är att vi nu vet mer om vilka patienter som har förutsättningar att genomgå olika typer av ingrepp och vi kan därför selektera bättre. En del patienter ska överhuvudtaget inte opereras eftersom det för dem skulle innebära för hög risk och för lite vinster.

– Tack vare bättre utredningar och operationsteknik samt effektivare eftervård har vi kunnat minska dödligheten vid öppen hjärtkirurgi. Andelen patienter som dör inom 30 dagar är idag så låg som 0,6 procent, och det inkluderar alla som kommer till operation, såväl planerade som akuta fall.

Vad ser du runt hörnet för att ytterligare förbättra resultaten?

– Vi får allt bättre metoder som gör att man inte behöver öppna bröstkorgen, till exempel går det att ersätta sjuka hjärtklaffar med hjärtklaffproteser som förs in i ljumsken och når hjärtat via de stora blodkärlen.  I och med detta kan patienter med hög risk för öppen hjärtkirurgi istället genomgå en mer skonsam behandling och resultaten därigenom förbättras.

Varför är du lockad av  forskningen?

– Jag har alltid varit lockad av problemlösning, något som jag får utlopp för både inom kirurgin och forskningen. Här på Karolinska är även förutsättningarna mycket bra för att bedriva klinisk forskning, ledningen ger oss goda möjligheter och patienterna är generellt sett positiva till att delta i forskningsstudier.

En sista fråga, du jobbar hundra procent, forskar och håller dessutom föreläsningar. Hur hinner du med?

– Jag har väl under många år prioriterat arbetet högt, och det är klart att jag fått avstå saker jag annars haft tid för, men forskningen är oerhört intressant och något jag får så mycket tillbaka från.

LITE MER:

Magnus Dalén fick i år Karolinapriset som är sjukhusets årliga pris till medarbetare. Han fick priset i kategorin ”Föredömlig klinisk forskningsinsats”. I motiveringen står det bland annat. ”Genom utbildning, handledning och föreläsningar engagerar och inspirerar vinnaren andra yrkesgrupper, kollegor, studenter och allmänhet.

Under de senaste fem åren har han föreläst mer än 250 föreläsningstimmar och publicerat över 60 vetenskapliga artiklar avseende patientnära forskning inom ämnet hjärtkirurgi.

Du kanske också är nyfiken på att läsa:

Poppis 1800-talssystem i supermodernt hus

Poppis 1800-talssystem i supermodernt hus

Vad har 1800-talets Prag för likheter med nya sjukhusbyggnaden i Solna? Svar: ett omfattande och mycket uppskattat rörpostsystem! Men vad har egentligen ett gammaldags kommunikationssystem som rörpost för roll på moderna sjukhus som Karolinska Universitetssjukhuset, vars båda sajter i Huddinge och Solna har begåvats med systemet?

En ljuskrona med en särskild historia

En ljuskrona med en särskild historia

Ett av de första synliga konstverken i nya O-huset i Huddinge är en ljuskrona i glas.
– Den ska lysa dygnet runt som en symbol för kärlek som aldrig slocknar, säger konstnären, Snezana Vucetic Bohm.

3 frågor till: Teamet runt patienten vid kärlkirurgi

3 frågor till: Teamet runt patienten vid kärlkirurgi

På Tema Hjärta och Kärl, plan 11 i Solna, står perifera kärlsjukdomar i fokus. Som ”fönstertittarsjukan” det vill säga nedsatt cirkulation i benen, och aorta-aneurysm. Kärlen som opereras här finns alla utanför hjärtat och hjärnan. Inom patientområdet arbetar bland andra läkare/kärlkirurger, sjuksköterskor och sjukgymnaster.

Alexandras saga blev sann

Alexandras saga blev sann

19 år gammal får Alexandra Saga plötsligt fruktansvärda magsmärtor. Diagnosen blir äggstockscancer. Trots friskförklaring kommer cancern tillbaka, sju år senare. Där och då hotas drömmen om att bli mamma.

Flyttblogg #2 Huddinge

Flyttblogg #2 Huddinge

BLOGG. Bloggarna stämmer av teoretiska flöden med verkligheten, bestämmer färg och form på anestesikommoder och lär sig den ädla konsten att hänga upp en skylt.

Flyttblogg #1 Huddinge

Flyttblogg #1 Huddinge

FLYTTBLOGG #1 I mars 2020 är det dags att ta om- och nybyggda lokaler i Huddinge i bruk. Några av PMI:s flyttsamordnare bloggar inför detta. Första inlägget kommer här!