Simulering för att träna omvårdnad firar 20 år

12 december, 2018

TEXT OCH FOTO: CARIN TELLSTRÖM

För 20 år sedan startade Karolinska arbetet med att fortbilda vårdpersonalen på liknande sätt som flygplanspiloter, bland annat genom simuleringar. Allt enligt devisen: ”Patienten först, men inte först på patienten”. Men allt började vid ett hål i väggen i kulvertarna i Solna.

”Dockan har dött!”

Knackningen på dörren till mötesrummet är brysk, varvid en undersköterska larmar med det dramatiska beskedet om ett hjärtstopp. På en docka visserligen, men det hindrar inte en intensivvårdssjuksköterska vid intervjubordet från att rusa till undsättning.

För vare sig det handlar om ett hjärtstopp, en hjärnoperation, vårda en prematur bebis, sköta sår, sätta kateter eller ta bort en inflammerad blindtarm, så är övning nödvändigt. Både för patienten, och för den som utför vården.

På Karolinska Universitetssjukhuset finns sedan 1998 Kliniskt träningscentrum, KTC, där både studenter och sjukhusets personal tränas i alla moment av basal och specifik omvårdnad.

– Allt måste ju tränas, men de första övningsmomenten bör rimligtvis inte tränas p patient. Vi har devisen patienten först, men inte först på patienten.

Det säger Gunilla Bolinder, överläkare och chef för Kliniskt träningscentrum, KTC, i Huddinge och Solna. En verksamhet som ligger henne varmt om hjärtat.

– Förr så fick man se på när en överordnad läkare opererade en blindtarm. Och ibland alltför snart fick man försöka själv. Efter det var man i princip färdig nog för att börja utbilda andra, förklarar Gunilla Bolinder.

Patientsäkerhetstänkandet föddes på allvar 2002, när den amerikanska boken ”Det är mänskligt att fela” utkom. I den presenterades statistik från USA som visade att mer än 250 000 patienter årligen dog till följd av undvikbara, medicinska misstag.

– Det var en skrämmande verklighet. Vid jämförelse med flyget så slarvas det inte på samma sätt där, av den enkla anledningen att piloten själv gärna vill komma ner på marken levande, förklarar Gunilla Bolinder.

I samband med att boken kom ut föddes möjligheten att inom vården träna kommunikativa och tekniska färdigheter i ett lugnt skede i en säker miljö. Om den som tränar under en simuleringsövning gör ett fel kan det rättas till, felet kan analyseras, förstås, och därmed undvikas i framtiden.

I samma veva, runt 2002, föddes även avvikelsesystemet, där eventuella misstag som begås inom vården ska rapporteras som en avvikelse. Ytterligare en pusselbit för en patientsäkrare vård.

Vi har devisen patienten först, men inte först på patienten.

Sedan KTC startade 2008 har verksamheten växt successivt och under 2018 flyttade den till nybyggda lokaler i BioClinicum, i nya sjukhusbyggnaden Solna. I Huddinge huserar KTC i tandläkarhögskolans bottenvåning, i anslutning till Karolinska Huddinge.

– Vi ligger på en optimal plats i Solna i dag, med fullt utrustade vårdrum och hypermodern utrustning. Här kan man träna skarpt på just den tekniska utrustning som man kommer att använda i sin roll i vården, säger instruktören och intensivvårdssjuksköterskan Björn Lindgren.

en person framför en datorskärm. i ett rum framför detta en operationssituation på docka.

Återkopplingen efteråt är en mycket viktig del av utbildningen.

All utrustning som finns på KTC ska med andra ord hela tiden spegla den utrustning som finns i själva sjukhuset.

– Förr tränade man oftast i sina privata kläder och övade injektioner i apelsiner och gamla trasdockor. I dag ska man vara sjukhusklädd enligt sjukhusets kläd- och hygienregler och får öva på verklighetstrogna dockor. På det sättet blir man mer seriös i det man övar på, säger Gunilla Bolinder.

Dockorna som ligger i sängar i vårdrummen är så verklighetstrogna som det är möjligt, bland annat hostar och pratar de, har hjärtslag och möjlighet att sätta bland annat både infarter och katetrar på.

 

De är väldigt nöjda med att utbildningen blir hands-on

Återkopplingen efteråt är en mycket viktig del av utbildningen.

Dockan som fick hjärtstopp är nu återupplivad, något som är viktigt för den grupp som tränar. I dag sjuksköterskestudenter från Röda Korsets högskola:

– När vi simulerar riktiga situationer så händer det att deltagarna gör fel. En sån här händelse kan sätta spår, därför bryter instruktören in och räddar livet på dockan, vilket är viktigt för gruppen, säger Björn Lindgren.

Träningen handlar också om att kommunicera med ”patienten” och möta dem på rätt sätt, liksom att jobba ergonomiskt riktigt.

– Vi har utbildning i allt från basal omvårdnad för noviserna, till extremt komplicerade saker för de redan väldigt kunniga, som robotkirurgi, angiografi, koloskopi och liknande ingrepp, säger Gunilla Bolinder.

KTC:s verksamhet vilar på fyra ben. Förutom att vidareutbilda den egna vårdpersonalen i simulerings- och scenariosituationer, tar man även emot studenter från KI och Röda Korsets sjuksköterskeutbildning, och arrangerar konceptutbildningar på nationell nivå riktade till speciella grupper i hela landet, för exempelvis trauma och anestesi.

En vanlig brist när en övning har gått illa är att samarbete och kommunikation har brustit. Något som kan avhjälpas med olika metoder som alla praktiseras skarpt på sjukhuset. En av dem är en så enkel sak som att presentera sig själv och sin roll strax före operationsstart, i synnerhet som träningarna är interprofessionella.

– Att personalen verkligen kan sitt hantverk, att man har rätt attityd, kunskap och medvetenhet om riskerna bidrar till patientsäkerheten, säger Björn Lindberg.

Gunilla Bolinder och Björn Lindberg.

Även om mycket har skett under de senaste 20 åren, kan framtiden bjuda på ännu bättre möjligheter tror han:

– Jag tror vi kommer att få se mycket av träning och simulering med mjukvara på nätet, datorstödda utbildningar, som förberedelse inför att man kommer hit. Kanske kan det även komma kunskapsprov för att hålla kompetensen uppe, säger han och lägger till:

– Studenterna, både från läkar- och sjuksköterskeprogrammen, brukar säga att det här är det bästa de har gjort under hela sin utbildning, de är väldigt nöjda med att utbildningen blir konkret och ”hands on”.

Kliniskt träningscentrum KTC

  • KTC ligger under Forskning- och utbildning på Karolinska Universitetssjukhuset.
  • KTC startade 1998 och finns både i Solna (den nya sjukhusbyggnaden, BioClinicum) och i Huddinge (bottenvåningen av tandläkarhögskolans lokaler).

Du kanske också är nyfiken på att läsa:

Hon ger röst åt ALS-patienterna

På vänstra underarmen har hon en ängel och orden ALS-fighter intatuerade. Mia Möllberg lät göra tatueringen i år. – Jag har orken och drivet, säger hon om rollen som patientrepresentant i ett av Karolinskas vårdflöden.

Att hitta sitt sociala nätverk när livet ställs på ända

Det som är viktigt när man är frisk blir ännu viktigare när man är svårt sjuk. Hur går det till att både bevara och skapa nya relationer när en diagnos förändrar hela livet? Det undersökts nu i ett patientdrivet projekt på Karolinska.

Patienter får mer att säga till om på Karolinska

Nu finns det patient- och närståenderepresentanter på flera nivåer där beslut fattas på sjukhuset. – Men viktigast för patienters inflytande är fortfarande det som händer i mötet mellan vård och patient varje dag, säger Anna Schandl, chefsjuksköterska på staben Kvalitet och Patientsäkerhet.

”Vi ska inte vara rädda för att tala om makt”

När Strategiska patient- och närståenderådet gjorde en lista över frågor de vill arbeta med hamnade trygg tolkning i topp.
– Drivkraften i allt jag gör är att stärka inflytandet för människor som inte har så mycket makt. Det är fantastiskt att få arbeta tillsammans med vården i sådana frågor, säger Angelica Frithiof, rådets ordförande.

Noel har alltid väskan packad

Karolinska är det sjukhus i Sverige som opererat in flest mekaniska hjärtpumpar 2018. För patienten Noel Gayle har behandlingen inneburit att hans kondition, sömn och aptit är tillbaka. Samtidigt måste han vänja sig vid ett liv bokstavligen beroende av ström.